NAV Hjelpemiddelsentral Innlandet

NAV Hjelpemiddelsentral Innlandet i Elverum har et stort mangfold av kompetanse som bidrar til at mennesker opplever mestring til å leve selvstendige liv til tross for funksjonsnedsettelse.

NAV Hjelpemiddelsentralen hjelper mennesker som har utfordringer med bevegelse, tid og struktur og de som ikke har eget språk eller nedsatt syn- og hørsel. De har et stort ansvar i inkluderingsdugnaden, og ser på denne samarbeidsplattformen som en unik mulighet til å oppnå våre mål.

Våre tjenester skal bidra til at:

  • Alle unge under 30 år får tilrettelagt utdanningsløp og arbeidsliv 
  • Alle barn går i tilrettelagt skole/barnehage 
  • Alle med funksjonsnedsettelse som ønsker arbeid får et relevant tilbud 
  • Alle har en mulighet for deltakelse i dagligliv og samfunn 
  • Alle boliger er tilrettelagt 

På NAV Hjelpemiddelsentralen sin nettside finner du fagstoff, opplæringsmateriell og erfaringsdeling er noe av det du vil finne av innhold innen hjelpemiddelformidling, tilrettelegging og døvetolking.