NOK. Elverum

Nok. er et tverrfaglig, gratis og lavterskel hjelpetilbud til personer utsatt for seksuelle overgrep og deres pårørende. NOK er også en fagressurs som tilbyr veiledning til skoleklasser, lærere, helsepersonell og øvrige fagpersoner i spørsmål som omhandler seksuelle overgrep.

Nok.- sentrene finnes over hele landet og samles om en felles faglig plattform og etiske retningslinjer for å sikre høy faglig kvalitet og et likeverdig tilbud. Våre faglige veiledere har høy kompetanse om seksuelle overgrep og lang erfaring i å snakke med utsatte. NOK kan tilby støtte og veiledning til fagpersoner som møter overgrepsproblematikk i sitt arbeid, og med kompetanseheving og opplysningsarbeid på feltet.

Det forebyggende arbeidet i skolen er en viktig del av tilbudet til Nok.-sentrene. Undervisningen er basert på mangeårig erfaring og fagkunnskap om å snakke med barn og unge om seksualitet, grenser og seksuelle overgrep. Deres erfaring med å snakke med brukerne på sentrene, gir også innsikt og trygghet i å snakke om vanskelige tema. Undervisningsopplegget kan være en god støtte og et supplement til lærerne sitt arbeid på dette området.