Omsyn

Norsk Telemedisin AS markedsfører sine tjenester under merkenavnet Omsyn. De er et medisinsk selskap som utvikler hardware og softwareløsninger innen hospital@home-segmentet av velferdsteknologien. Omsyn formidler helsetjenester basert på teknologi som har som mål å gjenkjenne sykdom og forutsi forverring, og ønsker å bidra aktivt i forebygging.

Fremtidens sykehus vil befinne seg i folk flest sine hjem. Vi utvikler derfor teknologier som baserer seg på sensorer som har som formål å: gjenkjenne sykdom, forutsi forverringer og dermed bidra til å forebygge helse.

Omsyn tilbyr flere smarte løsninger til både privat bruk, eller offentlige virksomheter. Løsningene inkluderer OmsynHeim, OmsynBl;nk og OmsynHjelp.

OmsynHeim består av ulike sensorer som registrerer helsedata, som blir sendt kryptert til et digitalt vaktrom. Vaktrommet benyttes av for eksempel sykepleiere i kommunen. Tilbudet består av to sensorer; et kamera og en sengesensor. Disse sensorene, sammen med helsedataene lagret i det digitale vaktrommet, vil samlet sett gi et bilde av pasientens helsetilstand. Samtidig vil medisinsk personell ha mulighet til å gjøre preventive tiltak for å forhindre forverret helsetilstand, eller å rykke ut ved akutt sykdom.

OmsynBl;nk er et dedikert system for videokonsultasjon, hvor behandlere, pårørende og pasienter kan samhandle om tilsyn og behandling av pasienter. Systemet er beregnet på brukere som ikke er datakyndige, eller som ikke har motoriske ferdigheter til å betjene dataskjermer. Bl;nk er i et kryptert og lukket system, og det kan bare brukes til én ting; kommunikasjon mellom helsetjenesten og bruker.

OmsynHjelp er et medisinsk responssenter bemannet med sykepleiere som arbeider på delegert ansvar fra senterets ansvarlige lege. Tjenester som du kan få fra OmsynHjelp er rådgivning, tilsyn og formidling. Områdene spenner fra helse-velvære til råd og tilsyn med deg som er syk.