Sens Com

Sens Com har gjennom sitt produkt Diaper Sens revolusjonert rutinene for bleieskift. Diaper Sens er en fleksibel sensor som festes komfortabelt på utsiden av inkontinensproduktet. Deretter sendes et diskret individuelt varsel trådløst til sertifisert omsorgspersonell. Målet er å bedre livskvaliteten til brukeren av bleieprodukter, samt lette arbeidsdagen til ansatte som jobber med personer med inkontinens.

Teknologien markerer beboernes behov for tilsyn og stell digitalt. Diaper Sens frigjør tid ved for eksempel reduksjon av helskift av seng og ved at ingen beboere blir liggende med våte inkontinensprodukter. Dermed frigjør teknologien tid til varme hender og pasientnært arbeid.

Oslo og Tønsberg kommune har begge testet teknologien på ulike sykehjem og melder om at pasientene opplever en enklere hverdag ved å unngå unødvendige oppvåkninger på natten knyttet til sjekk av bleie, samt at teknologien eliminerer sårutvikling. Hos de ansatte har de sett en reduksjon av tunge løft, samt reduserte kostnader knyttet til sengeskift og rengjøring.