Sensio

Sensio leverer velferdsteknologi som skaper en enklere hverdag og mer tid til omsorg. 

 

Sensio startet i 2009 med fokus på å gjøre smarthusteknologi til allemannseie. Siden den gang har vi installert flere tusen smarthjem rundt omkring i Norge og utvidet smarthusteknologi til velferdssektoren. I dag er Sensio ledende leverandør av velferdsteknologi og hjelper 191 store og små kommuner med god og effektiv drift av sine omsorgstjenester, samtidig som vi leverer komfort og trygghet i de tusen hjem.
 

Sensio har et norsk utviklingsmiljø, og sammen med norske kommuner har vi utviklet en hel­hetlig plattform av løsninger som dekker kommunenes behov for velferdsteknologi – i dag og i morgen. Vi involverer alle våre kunder til å bidra aktivt i utviklingen via et eget brukerforum. Vi er også medlem av Standard Norge sin komité for e-helse SN/K 587.

Vi tror at alle kommuner er tjent med en helhetlig tilnærming til velferdsteknologi i kommunen – på tvers av institusjon og bolig.

Vår Sensio Unity samhandlingsplattform får sensorer og teknologi til å spille sammen. IKOS digitale tavler legger til rette for pasientsikkerhet og gode helsefaglige prosesser, og Safemate trygghetsskapende omsorgsteknologi gjør det mulig for mennesker å mestre sine liv på egenhånd lengst mulig. Vi vet at løsningene våre for BoHjemme sparer kommunene for store summer, samtidig som beboere får friheten de har i sin egen bolig, og pårørende får frihet fra bekymringer. Vi har målinger på at løsningene våre til helsebygg gir lavere sykefravær blant ansatte, og mindre bruk av medikamenter hos beboerene.