SMARTsam

SMARTsam AS (SMARTsam) ble opprettet i 2019, men gründer startet dagens virksomhet gjennom enkeltmannsforetaket BBach i 2016.


SMARTsam tilbyr videostøttetjenester for virksomheter (private og offentlige), som ønsker å endre sine tjenester til mer utstrakt bruk av videokonferanse og annen teknologi. Hovedmarked har så langt vært helsevesenet, som vi kjenner gjennom 25 års erfaring i dette utviklingsfeltet.

Hva kan SMARTsam tilby?

  • Innleid ressurs for å erstatte en rolle i organisasjonen, som ikke er der eller ikke er etablert.
  • Innleid ressurs for å bygge kompetanse i en organisasjon.
  • Innleid prosjektledelse, prosjektkoordinator, rådgiver i prosjektoppdrag som krever tjenesteinnovasjon.
  • Innleid rådgiver for utvikling av videokonferanseorganisasjonen i en organisasjon.
  • «Kom i gang i Kommuner» med direkte bistand til kommuner (Tilpasset bistand for etablering, opplæring og tilpasning i basert på behov)
  • Undervisning/opplæring (ansatte, pasienter, pårørende, studenter i videregående, Høgskoler og universitet og andre grupperinger).
  • Utvikling av VK- organisasjonen
  • Fasilitatorer for analoge og digitale workshops/seminarer/nettverk/klynger.

Hva kan SMARTsam tilby digitalt?

  • Digital videostøtte – et samlet sted for nødvendig informasjon, støttedokumentasjon prosedyrer og retningslinjer, brukerveiledninger og brukeropplæringer.
  • SMART Gevinst – automatisert måleverktøy – som del av videostøttetjenesten og som frittstående produkt.