Tannhelsetjenestens kompetansesenter Øst

TkØ er et regionalt odontologisk kompetansesenter med spesialistbehandling, forskning og fagutvikling som kjerneoppgaver. Det er et samarbeid mellom fylkeskommunene Viken og Innlandet.

Praksisnær forskning er et prioritert forskningsområde hos TkØ, og innebærer tett samarbeid med klinikere i TkØs region. Et viktig mål ved praksisnær forskning er at resultatene kan overføres direkte tilbake til tannhelsetjenesten og på den måten komme pasientene og befolkningen til gode. Derfor har TkØ flere forskningsprosjekter hvor tannhelsetjenesten er inkludert i alle ledd; fra planlegging og gjennomføring og til å ta i bruk resultatene og ny kunnskap i praksis. I tillegg satser vi på innovasjon i tannhelsetjenesten, et nytt satsningsområde, med nytteverdi for både utviklere (private aktører) og for tannhelsetjenesten.

God oral helse for hele befolkningen gjennom tjenester av høy kvalitet.