Trigo Tech

Trigo Tech er et norsk selskap som tilbyr helseteknologi og persontilpasset støtte for å ta vare på egen helse.

Trigo kombinerer teknologi og persontilpasset støtte for å gjøre det enklere å håndtere og ta eierskap til egen helse. Vi har utviklet en modulbasert og fleksibel teknologiplattform som vi bruker sammen med vår kompetanse innen fysioterapi og idrett til å tilpasse løsninger til ulike kundesegmenter.

Med Trigoappen får brukerne et verktøy til å få gjort det som fungerer best ved muskelskjelettplager. Med et rikt innhold av aktiviteter, rutiner og artikler å velge mellom samt oppfølging av Trigobot, elementer av gamification og rapporter av gjennomføring kan man klare seg helt på egenhånd. Dersom man ønsker mer hjelp og støtte kan man koble seg mot fysioterapeuter eller trenere. Man kan også be om fysioterapikonsultasjoner gjennom appen.

Profesjonelle aktører kan via Trigo Pro Portal følge opp og kommunisere med app brukere som er koblet til de. De kan ta utgangspunkt i eksisterende innhold og individualisere og/eller legge til innhold selv. De får rapporter om gjennomføring og kan kommunisere gjennom chat og videokonsultasjoner.

Trigo tilgjengeliggjør fysioterapi og bidrar dermed til å redusere behandlingsbyrden og sikre en personsentrert, bærekraftig helsetjeneste.