Helseinnovasjonsdag for elever i Hamarregionen

Ungt Entreprenørskap Innlandet arrangerte «Helseinnovasjonsdagen» for videregående-elever på Helse- og oppvekstfag i Hamar, Ringsaker og Elverum den 30. november. Over 100 elever var samlet på Hamar Katedralskole for en dag med inspirasjon, kreativitet og samarbeid, med hovedtema teknologi i helsevesenet. Helseinn var tilstede og snakket om hvordan vi jobber med helseinnovasjon, og sammen med oss denne dagen hadde vi flere av partnerne våre som arrangerte forskjellige poster for elevene.

Hamarbaserte Making View viste fram VR-kursene sine i blant annet ABCDE-prosedyren. Elevene fikk prøve VR-løsningen selv med stor entusiasme. 

Også SensCom var tilstede for å vise elevene sin løsning DignaCare, som er en sensorstripe som gir beskjed til helsepersonell via en applikasjon når det er på tide å skifte inkontinensprodukt/bleie hos sykehjemsbeboere. Visste du at ved flere hjem har bleieskift en frekvenstid på 2 ganger i døgnet? Med denne sensoren får man beskjed inn på tjenestelefon/enhet når det er tid for skift. Slik unngår man sår, unødvendig vekking av sovende brukere, og de er nå i gang med å utvikle en fallsensor i samme sensorstripe. Så enkelt, og så genialt!

Her ser du sensoren som enkelt festes på bleien. Les mer om produktet her!

Sykehuset Innlandet stilte med en egen demo-ambulanse for å vise elevene hvordan de jobber med innovasjon i ambulansetjenesten. Elevene fikk se det mobile hodekameraet som allerede er tatt i bruk av ambulansepersonell for å motta digital beslutningsstøtte fra legevakt eller spesialister på sykehus i spesielt utfordrende situasjoner.

“Dette er så viktig for alle elever ved helse- og oppvekstfag, og vi håper nå å få til tilsvarende innovasjonsdager i samarbeid med Ungt Entreprenørskap for samtlige studenter i Innlandet!”

– Peder Stokke, innovasjonsrådgiver Sykehuset Innlandet