Innovasjonscamp for sykepleiestudenter

Med en helsesektor i endring er det avgjørende at de i pasientnære yrker også er kjent med innovasjonsarbeid. Denne våren har vi derfor en helt egen innovasjonscamp for sykepleiestudentene ved Høgskolen i Innlandet!

Helsesektoren står ovenfor store endringer. Vi skal effektivisere, samhandle og mobilisere. Pasienter skal få behandling der de bor, og tjenester skal digitaliseres. For å nå disse målene er vi nødt til å tenke annerledes, og hvem vet vel best hvor skoen trykker enn de som står i pasientnære yrker.

I samarbeid med Høgskolen i Innlandet og Terningen Innovasjonspark skal Helseinn denne våren gi bachelorstudenter i sykepleie et innblikk i innovasjon og hvordan de kan benytte denne kunnskapen i sin fremtidige yrkesutøvelse. Gjennom en innovasjonscamp i emnet folkehelse utstyrer vi studentene med et nytt tankesett, metoder og verktøy for å utforske en folkehelseutfordring. Innovasjonscampen består av tre heldagssamlinger og tar utgangspunkt i metodikken Design thinking og prosessmodellen dobbel diamant. I mellom samlingene jobber studentene i grupper og ute i felt for å utforske sin valgte folkehelseutfordring.

Til den første samlingen som gikk av stabelen 3. mars inviterte vi med Sykehuset Innlandet til å sette innovasjon på agendaen for studentene.

Helsetjenesten har vært i kontinuerlig endring i alle år, men dagens betydelige mangel på helsepersonell kombinert med eldrebølgen vi går i møte, gjør at sektoren står overfor et enormt behov for radikale endringer. Vi må utnytte teknologien bedre, vi må jobbe smartere og fordele oppgaver på en mer hensiktsmessig måte, og vi må samarbeide mer med andre sektorer og fagmiljøer enn vi har gjort tidligere.

Dette stiller krav til at dagens og framtidas helsepersonell må være enda mer utviklingsorienterte enn tidligere, og være villig til å levere helsetjenester på nye måter enn vi tradisjonelt har gjort. Det er derfor gledelig å høre at sykepleierutdanningen ved HINN har gått sammen med dere i Helseinn og Terningen Innovasjonspark for å integrere konseptet innovasjonscamp som del av sitt utdanningsløp, sier Elise Kolås v/SI.  Innovasjonskompetansen de lærer her gir de et nytenkende tankesett som vi har stort behov for i helsesektoren, og jeg er sikker på at det vil gi de et godt grunnlag til å ta del i den spennende endringsreisen de går i møte i sin videre karriere!

Det er flere grunnene til at vi har inngått et samarbeid med Helseinn, sier Anne Knippa høgskolelektor v/fakultet for helse- og sosialvitenskap. En av de er at de har kompetanse på noe vi skal jobbe med. Det er også bra å kunne drive samarbeid på tvers for å stryke undervisningen og på den måten forhåpentligvis utdanne sykepleiere med en bredere faglig bakgrunn. Innovasjon er noe som har kommet inn i læringsmålene til studenten de siste årene. Og for å møte fremtidens utfordringer er det viktig at vi er kreative og tenker nytt.

Jeg opplever det som viktig at dagens sykepleiestudenter og fremtidens sykepleiere får med seg kunnskap og gode verktøy til å kunne arbeide innovativt på en faglig god måte.

Vi ser frem til del 2 av innovasjonscampen den 22. mars, hvor studentene skal få utforske sine valgte temaer ytterligere og skissere forslag til løsninger. Innovasjonscampen avsluttes med en inspirasjonsfest på Terningen Arena den 6. april, hvor vi ønsker praksisfeltet hjertelig velkommen til å høre på studentenes presentasjoner av prosjektoppgaven.