Løsningsorienterte sykepleiestudenter

6. april kunne sykepleierstudentene ved Høgskolen i Innlandet endelig presentere sine prosjekter de har jobbet med i løpet av den fem ukers lange innovasjonscampen, som har vært en del av den obligatoriske undervisningen i emnet Folkehelse.

Kompetanse i innovasjon er viktig for utviklingen av framtidens helsetjenester. En bærekraftig helse- og omsorgstjeneste må kunne realiseres innenfor de ressursrammene vi har til rådighet. Morgendagens sykepleiere må derfor trenes til å tenke innovativt og finne nye måter å jobbe på.

Med bakgrunn i dette har Terningen Innovasjonspark, i samarbeid med Helseinn, utviklet et kompetanseprogram i innovasjon for sykepleiestudentene ved Høgskolen i Innlandet. Kunnskap og ferdigheter knyttet til innovasjon står i studieplanen, og gjennom et fem uker langt program har studentene fått innsikt i designdrevet innovasjon, og de har jobbet med en praktisk oppgave knyttet til faget folkehelse. Det er Helseinn som har ansvar for den faglige gjennomføringen av innovasjonscampen   

Studentene har fått kompetanse og verktøy innen brukersentrert innovasjon og teori. Denne kunnskapen har blitt brukt inn i et prosjektarbeid, som har barn og unge som målgruppe. 6. april kunne studentene endelig presentere hva de hadde jobbet med, og her var det mange spennende problemstillinger med tilhørende løsninger. Dette ble presentert foran en jury bestående av representanter fra Sykehuset Innlandet, Norsk Sykepleierforbund, Helseinn og Høgskolen i Innlandet. Studentene viste hvordan de hadde brukt metodikk fra designdrevet innovasjon for å virkelig samle innsikt og lage en brukervennlig løsning basert på informasjonen de hadde tilegnet seg.  Men det å skulle avgjøre hvem som hadde det beste prosjektet var ingen enkel jobb.  

På seierspallene sto til slutt to sterke grupper, og de som kunne feire var blant annet Camilla Grimerud og Jutaporn Maisom med problemstillingen «Helsestasjon for gutter 15-18 år, hvorfor benytter de seg ikke av tilbudet?».

F.v. Camilla Grimerud, Jutaporn Maisom

Grimerud og Maisom hadde samlet innsikt fra brukerne, og kommet frem til at mange ikke en gang vet at tilbudet eksisterer. Løsningen ble en app hvor målgruppen kan ta direkte kontakt med ansatte på helsestasjonen eller skolen, med mulighet for anonym chat. For å sikre bruk og tilhørighet hos målgruppen ønsket de også at målgruppen selv skulle involveres i oppbyggingen av denne, slik at man kan sikre at behov blir møtt og at etterspurt informasjon er tilgjengelig.  

Den andre gruppen som stakk av med gavekort fra Norsk Sykepleierforbund hadde sett på dagens  bruk av tolketjeneste i spesialisthelsetjenesten, og hvordan denne kan forbedres.

Etter å ha samlet innsikt fra brukere så de at det var et tydelig behov for en mer tilgjengelig tolketjeneste til bruk ved akuttmottaket i sykehus. Løsningen ble en digital tolketjeneste som kan bidra til å skape bedre kommunikasjon og forståelse mellom pasient og helsepersonell. De viste også at løsningen hadde et utvidet brukspotensiale med blant annet et visuelt smertekart.

Vi i Helseinn gleder oss til ny oppstart på innovasjonscamp for neste runde med sykepleiestudenter som finner sted allerede i mai!