Lynkurs i velferdsteknologi

Sammen med KS og Utviklingssenter for sykehjem og hjemmetjenester Innlandet (USHT), tilbyr vi lynkurs i velferdsteknologi!

Kurset er på tre timer og bidrar til forståelse for hva velferdsteknologi er, bevissthet om digital transformasjon samt etisk refleksjon og juss. Kurset har til hensikt å inspirere og bidra til nødvendig endringsvilje, hvor teknologi er et verktøy for å understøtte prosessen. Ved å etablere en helhetlig forståelse og felles mål sikrer man at alle berørt av teknologisk utvikling innen helse- og omsorgssektoren har felles referanseramme og begrepsapparat. 

Lynkurs i velferdsteknologi berører alle emner i velferdsteknologiens ABC og gir derfor et godt grunnlag for å gjennomføre velferdsteknologiens ABC i etterkant, enten sammen med andre i kommunen eller som e-læringskurs 

Kurset er kostnadsfritt og kan tilpasses hver enkelt kommunes behov.  

For forespørsler om kurs, ta kontakt med Tor Sætrang på epost: tor@helseinn.no, eller Geir Olav Glomstad på epost: geir-olav.glomstad@gjovik.kommune.no