Med legen på hodet

Sykehuset Innlandet var først ute i Norge med å utstyre ambulansearbeidere med hodekamera for toveiskommunikasjon med legevaktslege eller spesialist ved sykehus. Nå følger andre helseforetak etter.

Artikkelen er opprinnelig publisert på ambulanseforum.no 1. juni 2022 og skrevet av Synne Mæle (https://ambulanseforum.no/artikler/nar-tom-rykker-ut-med-ambulansen-har-han-med-seg-legen-pa-hodet)

I 2019 startet ambulanseavdelingen ved Sykehuset Innlandet et prøveprosjekt der de utstyrte ambulansepersonell med et avansert hodekamera som ble brukt til toveiskommunikasjon mellom ambulansearbeider og lege. Prosjektet ble til etter en anestesilege deltok på en workshop i regi av Helseinn, hvor han også møtte en av leverandørene i nettverket – Jodapro. Jodapro er leverandør av brillene, som lar ambulansearbeiderne kommunisere med for eksempel denne anestesilegen i felt.

Paramedic Tom Bakken har benyttet seg av hodekameraet i ambulansen siden prøveprosjektet startet i 2019.

– Videokonferanse med hodekamera gjør at vi som ambulansearbeidere/paramedic kan ha med oss en legespesialist når vi er ute hos pasienten. Dette gjør at vi kan yte bedre og tryggere helsehjelp der pasienten befinner seg. Bruksområdene er mange, men spesielt ser vi at smertelindring av barn blir mye bedre når det gjøres i samarbeid med anestesilege, sier Bakken.

Ifølge Bakken kan video også løse oppdrag på andre arenaer. Pasienten kan vurderes av legevaktlege gjennom kameraet, slik at pasienten slipper å dra til legevakten. Det sparer både legevakt og beredskap i distriktene på. Hodekamera brukes også av hjemmetjenesten i flere kommuner ved sårskift og tilsyn av sår. Da slipper pasienter å reise hjemmefra.

Pilotprosjektet ble videreført i et nytt prosjekt i 2021, men overføres i disse dager fra prosjekt til drift. Prioritert på grunnlag av geografisk avstand til sykehus, vil Sykehuset Innlandet i løpet av året ha innført ordningen ved femten av totalt tjueseks ambulansestasjoner.

Hodekameraløsningen er foreløpig innført i region Nord-Gudbrandsdalen, som innebærer 8 ambulanser fordelt på 7 kommuner. Her har det kommet noen gode erfaringer allerede. Videre er det oppstart i Valdres og Dokka med hodekamera. Etter hvert blir hodekameraløsningen innført i områder av Innlandet der det er litt kjørevei til sykehuset.

Videoløsningen består av et stemmestyrt og hodemontert videokamera, med en behovstilpasset løsning for toveis-kommunikasjon fra Norsk Helsenett. Dette gjør at ambulansearbeider kan ha hendene fri samtidig som helsepersonellet som skal gi beslutningsstøtte får et mye bedre grunnlag for å gi råd.

I tillegg jobber sykehuset med å utvikle en fastmontert videoløsning i ambulansen som overfører bilder fra flere vinkler, inkludert vitale data fra medisinsk utstyr. Denne er foreløpig på prototype-stadiet, med mål om pilotering høsten 2022. Prosjektet som har fått navnet PreViS (Prehospital Video i Samverkan) er et samarbeidsprosjekt med Sverige og finansieres av Interreg Sverige-Norge.

Demoambulanse. I midten paramedic Tom Bakken og Peder Stokke fra Sykehuset Innlandet til høyre. Videre Kristil Erla Håland, gründer av Jodapro og leverandør av hodekamera. Foto: Kristil Erla Håland

Ingeborg Hartz er forskningsdirektør ved Sykehuset Innlandet og har fulgt prosjektgjennomføringen tett.

– Prosjektet ledes av divisjon prehospitale tjenester selv, men gjennomføres av en tverrfaglig sammensatt prosjektgruppe med ressurser fra både prehospitale tjenester, avdelingene fra helseteknologi, forskning og innovasjon, samt nettverksklyngen Helseinn. Ressurser fra kommunene har også blitt koblet på fortløpende. Prosjektet blir derfor gjennomført tett på tjenesten, med bred involvering, relevant kompetanse og kontinuerlige tilpasninger underveis.

Dette, samt en framoverlent ledelse i divisjon prehospitale tjenester, mener jeg er årsaken til at vi har lykkes med utviklingen av en behovsdreven løsning og tjeneste, som nå forventes å ha en suksessfull overgang til ordinær drift etter prosjektslutt, – Og det er veldig moro.

Andre helseforetak følger nå etter

Ambulansetjenesten i Midt-Norge vil sommeren 2022 starte opp en pilot ved tre ambulansestasjoner i hvert helseforetak i Midt-Norge. I årsrapporten fra ambulansetjenesten i Midt-Norge Fellesfunksjonen står det følgende:

Med økende oppdragsmengde for ambulansetjenesten og sentralisering av legevakter, vil konferering som beslutningsstøtte være en viktig og sannsynlig økende praksis. Undersøkelse i hjemmet eller på skadested før konferering med lege angående videre tiltak kan være en god løsning på flere henvendelser. Gitt at det skjer under trygge rammer kan det være ressursbesparende og til det beste for pasienten.