Millionbevilgning til Helseinn for å styrke innovasjonkompetansen

Innlandet fylkeskommune har bevilget 1,7 millioner kroner i prosjektstøtte til Helseinns arbeid for innovasjon for framtidens helsetjenester. Det betyr mye for vår videre satsning med å løfte innovasjonskompetansen og styrke økosystemet for helseinnovasjon i Innlandet.  

Innlandet fylkeskommune har vært en viktig samarbeidspartner for Helseinn over flere år, og har bidratt til at vi har etablert oss som en solid regional aktør innen helse og folkehelse. Takket være finansiering fra fylkeskommunen har Helseinn etablert kontorer og innovasjonsverksteder på Elverum, Gjøvik, Hamar og Lillehammer, sier daglig leder Ingrid Olstad Busterud.

Med denne prosjektfinansieringen gleder vi oss til å videreutvikle kompetansetilbudene våre innen praktisk innovasjonsarbeid, og til å utvikle nye FoUI-prosjekter sammen med våre partnere. Vi skal også spisse satsningen på bruk av VR i helse, blant annet ved å arrangere en stor VR-konferanse sammen med Hamarregionen Utvikling og VRINN.  

Et av tilbudene som gis til partnerne i Helseinn-nettverket er kompetanseprogrammet Innoagent. Her samles deltakere fra kommuner, sykehus, bedrifter og akademia til å lære om innovative metoder og verktøy hentet fra design thinking, prosessledelse og fasilitering.

Trude Øvergård, innovasjonsrådgiver i Helseinn, er glad for at tilbudet kan videreutvikles og tilbys enda flere deltakere fra hele Innlandet.

Støtten fra fylkeskommunen gir oss muligheten til å styrke enda flere innovasjonsagenter ute i våre partnervirksomheter. Programmet gir konkrete verktøy, selvtillit og nettverk for å lykkes med samhandling, innovasjon og kreativitet når komplekse utfordringer skal løses. 

I vedtaket fra Innlandet fylkeskommune slås det fast at Helseinn er med på å bygge opp under vedtatte strategiske satsinger, blant annet innovasjon i offentlig sektor, og til å styrke hele verdikjeden for helsetjenester. Gode løsninger innenfor denne delen av det offentlige kan i seg selv skape private bedrifter og arbeidsplasser, i tillegg til at utvikling av offentlig sektor vil kunne være avgjørende for kommunenes attraktivitet, helhetlige verdiskaping, arbeidsplasser og tilgjengelig kompetanse i hele fylket.  

Vi er veldig glade for vårt gode samarbeid med Innlandet fylkeskommune, og gleder oss til å skape framtidens helsetjenester sammen med alle våre gode samarbeidspartnere!