Ingeborg Hartz er ny styreleder i Helseinn

Under mandagens årsmøte ble Ingeborg Hartz valgt til ny styreleder i Helseinn. Ingeborg er direktør for forskning og innovasjon i Sykehuset Innlandet, og er godt kjent med Helseinn etter mange års arbeid i styret.

-Sykehuset Innlandet har vært en aktiv partner i Helseinn siden 2017, og vi har sett en formidabel utvikling i nettverket i løpet av de siste årene. Nå har foreningen lokalisert seg med kontorer hele fire steder i Innlandet, og stadig flere kommuner og bedrifter strømmer til. Det sier noe om at vi gjør noe riktig, sier Hartz.

Sykehuset Innlandet er med i Helseinn for å komme tettere på kommuner, akademia, næringsliv og frivillige aktører. For å kunne utvikle bedre helsetjenester nærmere der pasienten bor, er vi helt avhengige av et bedre samarbeid med alle disse aktørene. Helseinn gir oss en helt unik arena og tilbyr møteplasser hvor vi kan jobbe sammen om tjenesteutvikling, forskning og innovasjon. Jeg gleder meg til å ta fatt på vervet som styreleder og utvikle Helseinn videre som en viktig regional innovasjonsaktør. 

 – Ingeborg Hartz


Helseinn er organisert som en ideell forening, og styret består av representanter fra medlemsvirksomhetene. Her er oversikt over styremedlemmer i 2023-2024:

Aino Kristin Kristiansen, Elverum kommune

Ine Wigernæs, Høgskolen i Innlandet

Anne Marte Kolbjørnshus, Gjøvikregionen utvikling

Anja Søberg, Nav Arbeidslivssenter Innlandet

Ingeborg Hartz, Sykehuset Innlandet

Stian Undbekken, IKOMM

Irene Stengrundet, Tepas Kompetanse AS

Berit Jevnaker, Kreftforeningen

Heidi Vifladt, NTNU

Varamedlemmer:

Iselin Vistekleiven, Interkommunalt politisk råd Nord-Gudbrandsdalen

Tone Lien, Terningen Innovasjonspark