Rekordmange deltakere på VR i helse-dagen

VR i helse-dagen gikk av stabelen 16. november, som en del av den større konferansen Nordic VR Forum. Over 300 personer tok turen innom Hamar Kulturhus denne dagen, både fysisk og digitalt. Nytt av året var et eget forskningsspor, og en lekeplass for utprøving av VR-løsninger for helsesektoren.

Ingrid Busterud, daglig leder i Helseinn, og Elise Kolås, spesialrådgiver innovasjon i Sykehuset Innlandet, geleidet publikum gjennom VR i helse-dagen og sørget for god stemning. Før lunsj ble det presentert mange spennende VR-prosjekter og erfaringer fra implementering av VR i helsetjenestene. Making View, som både vant årets pris for «Best XR Health Experience» og beste stand, åpnet VR i helse-dagen med å vise frem hvordan VR kan brukes til å trene på førstehjelp i ulike virkelighetsnære situasjoner. Alexander Mackenzie fra Røde Kors Førstehjelp sto på scenen sammen med Are Søby Vindfallet fra Making View, og gikk igjennom både fordeler og ulemper ved bruk av VR i førstehjelpskurs.
Frem til lunsj var det flere spennende innlegg, med blant annet erfaringer med VR&AR på sykehusene i Helse Vest ved Håkon Garfors, 360-video i VR i traumemottak fra pasienters perspektiv ved Kjersti Natvig Antonsen og Lars Aune Svarthaug fra NTNU, og bruk av VR-simulering som undervisningsmetode for fremtidige tolker og tolkebrukere ved María Abad Colom og Susanna Calvert fra Oslomet. Det var også en pitche-sesjon hvor man åpnet opp for at deltakere i salen kunne presentere sitt behov eller idé, og oppfordre potensielle samarbeidspartnere til å etablere kontakt.
Under og etter lunsj åpnet Helseinn «VR Playground», hvor deltakere kunne få oppleve det de hadde fått presentert i de ulike innleggene, og det var stands med ulike aktører innen XR. Etter lunsj var det et par innlegg til før det ble delt opp i pararellspor, hvor man enten kunne fortsette å leke seg på «VR Playground» eller delta på forskningssporet hvor ulike forskningsprosjekter innen VR i helse ble presentert. Totalt fem forskere presenterte prosjektene sine, hvor Sykehuset Innlandet, NTNU Gjøvik og Høgskolen i Innlandet var godt representert.
Dagen ble rundet av med Floris van der Breggen fra SyncVR Medical som entret scenen iført VR-briller og ga sine perspektiver på bruk av XR i fremtidens helsevesen. Her fikk også publikum en live demonstrasjon av hvordan helsepersonell i Nederland bruker VR i pasientbehandling. Fysioterapeut Beate viste for eksempel hvordan enkle VR-spill, som plukking av frukt fra trær, kunne bidra til bedre rehabilitering etter skulderskade.