Samarbeid om morgendagens helsetjenester

Sammen med fagpersoner fra Sykehuset Innlandet, NTNU, HiNN og Fagskolen Innlandet arrangerte vi 26. januar et digitalt arbeidsmøte for å styrke samarbeidet mellom sykehus og akademia, samt skape grobunn for nye forsknings- og innovasjonssamarbeid.​

– Innlandet skal utvikle en ny sykehusstruktur og det gir kompetansemiljøene i regionen en unik mulighet til å jobbe sammen og til å tenke nytt og bærekraftig, sier Elise Kolås. Hun er innovasjonsrådgiver i Sykehuset Innlandet og en av initiativtakerne til det digitale arbeidsmøtet.

På møtet deltok over 100 fagpersoner. Etter en felles seanse hvor Sykehuset Innlandet, NTNU, HINN og Fagskolen Innlandet presenterte sine organisasjoner og miljøer for forskning og innovasjon, var det tid for nær 40 ulike digitale dialogmøter. På forhånd hadde Sykehuset Innlandet kartlagt aktuelle problemstillinger som spesialisthelsetjenesten står overfor; blant annet at vi blir flere eldre i Innlandet og at det er mangel på helsepersonell.

Administrerende direktør i Sykehuset Innlandet, Alice Beathe Andersgaard, var en av innlederne. Hun uttrykte forventninger til dialogen og samarbeidet mellom sykehuset og akademia.

– Vi trenger hverandre, både når det gjelder behandling av pasienter, forskning, utdanning og opplæring.

Etter onsdagens møte vil arrangørene bidra til å sette aktuelle samarbeidspartnere i kontakt med hverandre.

– Basert på tilbakemeldingene fra deltakerne,  kan det også være aktuelt å arrangere flere tilsvarende arbeidsmøter, sier Ingrid Busterud i Helseinn.

Direktør for organisasjonsutviklingsprogrammet i Sykehuset Innlandet, Jens Schanche Dølør, var klar på at onsdagens arbeidsmøte bare var starten på et økt samarbeid.

– Vi jobber sammen på flere områder fra før, men nå skal vi sette fart, sier Schanche Dølør.