Samhandling på tvers av grenser

I fjor gikk startskuddet for prosjektet PreVis, et Interreg-prosjekt Helseinn er partner i hvis formål er å undersøke hvilke gevinster som kan utløses ved bruk av videokommunikasjon i prehospitale tjenester. Denne uken har vi vært i Göteborg for å planlegge videre fremdrift i prosjektet!

Prosjektledelsen i Sverige og Norge har hatt prosjektmøte i Göteborg for å diskutere fremdrift og planlegge aktiviteter videre i INTERREG prosjektet PreVis. Det er mye spennende som skjer innenfor videoassistert prehospital beslutningsstøtte i begge land, og det ligger et stort potensiale i å lære av hverandre på tvers av både regioner og landegrenser. Helseinn sin rolle i prosjektet er å bidra til å bygge et triple-helix miljø og en modell for samarbeid og læring. Allerede i juni skal prosjektet har en nettverkstreff for prosjektpartnere og andre hovedintressenter. Prosjektets sluttkonferanse er planlagt til slutten av september ved PICTA på Lindholmen Science Park i Göteborg.

PreViS skal bidra til forskning, teknisk utvikling og innovasjon innen videokommunikasjon som beslutningsstøtte innen prehospitale tjenester. Målsettingen er at flest mulig pasienter skal få optimal behandling der de bor, også i grisgrendte strøk. Gevinstene vil potensielt være færre sykehusinnleggelser, riktig behandling i tide samt lage et fundament for utvikling av nye kommersielle løsninger.

Om PreViS:

  • Projektnavn: Prehospital Video i Samverkan – PreViS
  • Varighet: Til og med september 2022
  • Projektpartnere: Sykehuset Innlandet, Helseinn, Norges Teknisk-Naturvitenskapelige Universitet, Sel kommune, Trysil kommune, PICTA, PreHospen ved Högskolan i Borås, Chalmers tekniska högskola, Region Värmland, Region Dalarna og Västra Götalandsregionen.
    • Andre deltakere: Lom kommune, Åmot kommune, Stor-Elvdal kommune, JodaPro AS, Cisco Systems Norge AS, Ikomm AS, Zyberia AS, LangO AS, Lemen Media, GM-Medical AB, Axis Communications AB, CSAM Health Solutions, Nilsson Special Vehicles AB, Aweria AB, Medfield Diagnostics AB, Ortivus AB, Ambulansproduktion i Sandviken AB, Digital Health, Karlstads universitet.
  • Finansieringskilde: Interreg Sverige-Norge

Her er prosjektets hjemmeside.