Sikkerhet og personvern i hjemmeoppfølging

F.v. Helene Holte – sikkerhetsansvarlig i Egde, Guro Storlien Evensen – leder for Norwegian Cluster for Cyber Security, Bent-Håkon Lauritzen - rådgiver i Norway Health Tech, Christine Schjerven - advokat i Kreftforeningen.

Sikker digital transformasjon i helse er et stort og viktig tema som Norway Health Tech, Norwegian Smart Care Cluster og Helseinn samarbeider om å løfte i klynge-til-klynge samarbeidet NH2-helse. Dette var det andre arrangementet vårt på temaet i år. I januar var temaet sikre, smarte sykehus, nå tok vi steget videre ut til hjemmet med digital hjemmeoppfølging.  Denne gangen hadde vi også med oss Norwegian Cluster for Cyber Security!

Temaet ble belyst fra mange ulike perspektiver, og vi fikk virkelig sett verdien av å samles på tvers og dele av hverandres kunnskap og erfaringer. Først ut var Tor Sætrang, nettverkskoordinator for velferdsteknologi i Innlandet, og Marita Aaheim, prosjektleder for digital hjemmeoppfølging helseregion Innlandet, som snakket om utfordringsbildet fra et kommuneperspektiv. Tor problematiserte hvordan lovverket vi har i dag er en barriere for innovasjon, og Marita fortalte hvordan de jobber med å få til en helhetlig tjenestemodell for digital hjemmeoppfølging.

Vi fikk også høre Ann-Elisabeth Ludvigsen og Helene Holte fra Egde Consulting snakke om sikker deling av data – hva skal til for å lykkes? Med spesielt fokus på de konkrete utfordringene og mulighetene som ligger i sikker datadeling i dag.

Kristine Sahlberg, sjef for forskning og innovasjon i Vestre Viken, snakket om hvordan sykehuset samler sine digitale helsetjenester i Vestre Vikens virtuelle sykehus, og hvordan de jobber systematisk med digital hjemmeoppfølging med et eget DHO-team. Hun presenterte også litt av utfordringene knyttet til skybaserte tjenester, og hvordan de har løst disse ved Vestre Viken.

Brukerperspektivet var også representert ved Unn Beate Salberg fra Kreftforeningen, som ga oss et innblikk i kreftrammedes refleksjoner rundt digital hjemmeoppfølging. I Kreftforeningens egne undersøkelser viser det seg at 7 av 10 pasienter ønsker digital hjemmeoppfølging, men at det her er store aldersvariasjoner. Det kom også fram flere bekymringer knyttet til bruken, slik som hvordan skal man få kontakt med helsepersonell, om man gjør noe feil i registreringen og hva hvis man får tekniske problemer. 

Seminaret avsluttet med en spennende panelsamtale med tema juridiske dilemmaer i digital hjemmeoppfølging, ledet av Tor Sætrang. I panelet satt Christine Schjerven – advokat i Kreftforeningen, Bent-Håkon Lauritzen – rådgiver i Norway Health Tech, Guro Storlien Evensen – leder for Norwegian Cluster for Cyber Security, og Helene Holte – sikkerhetsansvarlig i Egde.