Testarena Innlandet - "Én vei inn" for næringslivet

Se for deg at du er en bedrift som utvikler en ny løsning som kan forenkle hverdagen for pasienter og/eller helsepersonell. Dere har en god idé, men for å lage noe som fungerer og gir verdi, så trenger dere å teste ut prototypen deres på de som faktisk skal bruke den. Bedriften er usikker på hvordan de skal gå fram for å få testet og utviklet dette sammen med ekte brukere 

Sykehuset Innlandet har nå utviklet en modell med inspirasjon fra testbed-modellene til Sunnaas sykehus og Stavanger universitetssykehus. Dette er en struktur som skal gjøre det enklere for sykehuset å håndtere henvendelser fra bedrifter og gründere, samt enklere for bedriftene å komme i kontakt med sykehuset for å få veiledning fra fagpersonell og få testet ut sine løsninger. Slik ønsker sykehuset å tilrettelegge for bedre offentlig-privat samarbeid. Du finner mer informasjon og kontaktskjema for bedriftene på nettsidene til Sykehuset Innlandets: Testarena Innlandet

Det som skiller Sykehuset Innlandets modell fra de andre, er at det fra starten av er et samarbeid med flere, spesielt med tanke på samhandling mellom spesialist- og kommunehelsetjenestene. Gjennom hub-node prosjektet NH2 Helse, finansiert av Innovasjon Norge, har sykehuset fått drahjelp fra Norway Health Tech, Norwegian Smart Care Cluster og Helseinn. I 2024 skal de sammen bistå sykehuset med å videreutvikle og realisere modellen.  

I januar ble det gjennomført en spennende konsept-workshop i regi av NH2 Helse. For det som startet med sykehusets behov for en modell for henvendelser fra næringslivet, har nå blitt en større drøm om et Testarena Innlandet.
Kan vi få til en regional modell på Innlandet, hvor kommunehelsetjenesten, spesialisthelsetjenesten, akademia og innovasjonsmiljøene samarbeider tett om testing og helse-innovasjon?
En regional modell hvor vi drar nytte av og bygger opp under hverandres kompetanse, erfaring og testfasiliteter, og gjør Innlandet til et attraktivt sted for bedriftene å teste ut og utvikle sine løsninger innen helse. 
 

"Med stadig større fokus på integrerte helsetjenester vil Testarena Innlandet kunne tilby testing av produkter og løsninger på tvers av sykehus og kommune. Dette er det behov for og vil gi bedre tjenester i regionen samtidig som det bidrar til næringsutvikling! Med tilgang til dyktige fagmiljøer blir dette en attraktiv testarena i Norge"

Bilde fra workshop i Verksted for Integrerte Helsetjenester, Bright House, 15. januar 2024. Bak f.v.: Arild A. Berger - NTNU, Bent-Håkon Lauritzen - Norway Health Tech, Kari Anne Dehli – Norway Health Tech, Rannveig Finsveen – Helseinn, Gunhild Paulsen – Gjøvikregionen, Aksel Schjerpen – Vaager Innovasjon. Foran f.v.: Tor Sætrang – KS kommunenettverk, Peder Stokke – Sykehuset Innlandet, Marie S. Lande – Helseinn, Elise Kolås – Sykehuset Innlandet

 

Det var stor interesse og engasjement rundt det regionale konseptet på workshopen i januar, med deltakere fra NTNU, KS/kommuner, Gjøvikregionen, Vaager Innovasjon, Norway Health Tech, Sykehuset Innlandet og Helseinn. Det kom fram mange gode innspill på konseptet, og det er nå opprettet et regionalt månedlig forum for å diskutere henvendelser fra næringslivet og videre samarbeid. Men en god struktur, forankring og organisering av Testarena Innlandet gjenstår, og for å realisere en regional modell er det behov for mer ressurser. I løpet av året vil vi utforske mulighetene for å søke om felles midler for videreutvikling av Testarena Innlandet, og i tillegg koble på flere relevante aktører.