Trygg hverdag for innbyggerne og forenklede kommunale tjenester med digitale nøkler

De digitale nøklene skal sørge for sømløs tilgang til kommunale tjenestemottakere og muliggjøre akutt tildeling av midlertidige nøkler til helsepersonell. Overordnet vil løsningen frigjøre all den tiden som i dag går med til håndtering og administrasjon av fysiske nøkler.

 

Doro Care AS, ledende leverandør av digitale omsorgsløsninger, inngår nå en avtale med Sør-Østerdalsregionen (Elverum, Engerdal, Stor-Elvdal, Trysil, Våler og Åmot) om å tilby digitale nøkler. Doro Care AS har i samarbeid med Elverum, som første kommune, tatt frem et konsept som sikrer en effektiv administrasjon av digitale nøkler. Løsningen skal brukes i kommunens tjenesteproduksjon som gir tjenestemottakerne mulighet, på en helt ny måte, til å være pilot i eget liv. Løsningen er basert på det norske selskapet Unloc sin teknologi – verdens digitale nøkkelknippe som fungerer med mange ulike lås- og adgangskontrollsystemer.

De digitale nøklene skal sørge for sømløs tilgang til kommunale tjenestemottakere og muliggjøre akutt tildeling av midlertidige nøkler til helsepersonell. Overordnet vil løsningen frigjøre all den tiden som i dag går med til håndtering og administrasjon av fysiske nøkler.

Vi ønsket en helhetlig løsning som favner alle som kan behøve akutt eller varig tilgang til boliger, og som dekker mer enn bare kommunens behov. Denne løsningen passer godt inn i vårt arbeid for at folk skal kunne bo hjemme lengre, og fortsatt være herre over egen livssituasjon, sier prosjektkoordinator i regionrådet for Sør-Østerdal, Tor Sætrang.

I dag er vi avhengig av fysiske nøkler, noe som er både tidkrevende og sårbart. Denne løsningen vil gjøre hverdagen enklere og tryggere for kommunens tjenestemottakere, og vi ser på dette som en svært spennende løsning som vi i første omgang ønsker å prøve ut i samarbeid med noen av våre brukere.

Med nøkkelteknologien fra Unloc integrert, skal Doro Care AS tilby løsningen til alle kunder som ønsker å forenkle tilgang til private boliger og kommunale bygg.

Digital nøkkelformidling er en naturlig utvidelse av vår eksisterende 24/7 tjeneste. I dag administrerer vi ca. 15,000 fysiske nøkler og kjenner daglig på den friksjonen det medfører. Vi har lenge vært på søken etter en universell løsning som forener flere digitale låssystemer, er skalerbar og møter krav til sikkerhet og sporing, sier Daglig leder i Doro Care AS, Arvid Bakken.

Nødsentralene 110 og AMK i Innlandet er også involvert i prosjektet. Ambulansetjenesten i Hamar er allerede i gang med å teste løsningen og de mener at løsningen potensielt kan redde liv. OBOS er også deltakende i prosjektet slik at nedslagsfeltet for kommunen blir størst mulig. 

Head of Sales i Unloc, Terje Skog Jenssen uttaler avslutningsvis; Vi skal åpne dører for alle, overalt. Vi er stolte og ydmyke av at vi, sammen med Doro Care og kommunene i Sør-Østerdalen, skal gjør hverdagen enklere og tryggere for folk.

Om Doro Care AS

Doro Care AS har 35 års erfaring innen leveranse og drift av digitale trygghetsalarmer, velferdsteknologi og tjenester knyttet til dette. Selskapet har i dag 110 ansatte og avtaler om levering av tjenester og teknologi i mer enn 200 kommuner i Norge. 37.000 brukere er i dag knyttet opp mot Doro Care AS sitt helsefaglige alarmmottak. 

Om samarbeidsprosjektet «Velferdsteknologi i Sør-Østerdal»

Regionrådet for Sør-Østerdal har siden 2015 ledet og koordinert et interkommunalt samarbeid om å implementere nyskapende velferdsteknologi i regionen.

I tett samarbeid med Statsforvalteren, USHT og Helseinn, deler de sine erfaringer med de øvrige kommunene i Innlandet. Flere av disse følger nå spent med på hvilke gevinster digital nøkkeladministrasjon ved hjelp av denne løsningen kan gi.

Om Unloc AS

Unloc er et norsk teknologiselskap som har utviklet en universell plattform for digital adgang. Selskapet har laget en app som har blitt benyttet mer enn 1 million ganger til å åpne dører. Unloc er i dag 35 ansatte. Med ledende leverandører av digitale låssystemer på laget, skaper Unloc verdens første, digitale nøkkelknippe og har bolig-, næring- og logistikkselskaper på kundelisten.