Vi åpner verksted på Gjøvik!

I verkstedet vil det legges til rette for pilotering og testing av nye samarbeidsmåter, tjenestemodeller og utstyr, i tett samspill mellom relevante tjenester, teknologibedrifter og fagmiljøer ved NTNU. 

I Helseinn er vi opptatt av å være en folkehelseklynge for hele Innlandet, og vi får stadig flere medlemmer fra hele regionen. Vi er derfor stolte over å fortelle at vi nå åpner en ny avdeling på Gjøvik! I samarbeid med Gjøvikregionen Utvikling og NTNU etablerer vi nå Helseinn verksted for integrerte helsetjenester på Bright House i Mustad Næringspark. 

På befaring av lokaler hos Bright House på Mustad Næringspark.

Verkstedet er utviklet i samarbeid med kommunene i Gjøvikregionen, Sykehuset Innlandet, Fagskolen Innlandet, Høgskolen i Innlandet og MTNC-katapulten på Raufoss. Verkstedet er en fysisk møteplass og samskapingsarena for kommuner, sykehus og akademia, hvor vi legger til rette for praktisk samarbeid og problemløsning på tvers av fag og sektorer. I verkstedet vil det legges til rette for pilotering og testing av nye samarbeidsmåter, tjenestemodeller og utstyr, i tett samspill mellom relevante tjenester, teknologibedrifter og fagmiljøer ved NTNU. 

Mari Kristine Knudsen er ansatt som prosjektleder for verkstedet, og hun vil koordinere og invitere inn til møteplasser, workshops og seminarer i samspill med våre samarbeidspartnere. Mari er et kjent fjes for mange på Bright House, og har i tillegg solid kompetanse innen innovasjon og helsefag. Nå studerer hun sykepleie på NTNU, og er sterkt engasjert i arbeidet for å utvikle smartere og mer effektive helsetjenester.

En viktig samarbeidspartner i arbeidet med å etablere verkstedet har vært Sykehuset Innlandet (SI). Innovasjonsrådgiver i SI, Signe Rustøen, vil jobbe tett sammen med oss for å utvikle verkstedet utover høsten.

Etableringen av Mjøssykehuset og det fremtidige målbildet til SI forutsetter økt samhandling med de kommunale helse- og omsorgstjenestene. For å fortsette å levere gode helsetjenester til befolkningen i Innlandet må vi utvikle innovative helsetjenester i samhandlingsflaten mellom sykehuset og kommunene i Innlandet. En fysisk møteplass som verkstedet som nå etableres på Gjøvik, hvor aktører fra SI, kommunene, akademia og næringslivet kan møtes, er et svært viktig virkemiddel for å få dette til.

Vi står overfor spennende muligheter i Innlandet, med etableringen av det nye Mjøssykehuset, og ikke minst en helt ny sykehusstruktur i regionen vår. Vi vet at fremtidens helsetjenester vil kreve enda bedre samhandling mellom kommunene og spesialisthelsetjenesten, og vi må ta i bruk ny teknologi og nye arbeidsmetoder for å levere gode helsetjenester til enda flere. I verkstedet vil vi invitere inn representanter fra kommuner og sykehus, som sammen med forskere, studenter og bedrifter kan jobbe sammen for å utvikle fremtidens helsetjenester, sier Ingrid O. Busterud, daglig leder i Helseinn.