Vi etablerer oss i Park

Helseinn har over flere år samarbeidet godt med Hamarregionen Utvikling og innovasjonsmiljøene i PARK gründer- og næringshus. Vi er derfor veldig glade for at vi nå kan etablere et kontor i PARK og dermed komme enda tettere på bedriftene, kommunene i Hamarregionen og ikke minst næringsklyngen VRINN!

Helseinn har over flere år samarbeidet godt med Hamarregionen Utvikling og innovasjonsmiljøene i PARK gründer- og næringshus.  Vi er derfor veldig glade for at vi nå kan etablere et kontor i PARK for å komme enda tettere på bedriftene, kommunene i Hamarregionen og ikke minst næringsklyngen for virtual reality, VRINN.

Ved å etablere et kontor i PARK befester vi vår posisjon som Innlandets viktigste møteplass for samskaping og innovasjon for bedre folkehelse og smartere helsetjenester. Vi har allerede et godt samarbeid med VRINN, og flere av våre partnerne i nettverket, som selskapene Making View, Fynd Reality og Inmeta, har også kontorer her. I tillegg er også Høgskolen Innlandet en del av PARK-miljøet og en sentral aktør i nettverket.

Bruk av VR og AR teknologi har et stort potensiale innenfor helse- og omsorgssektoren. Vi  er allerede i gang med spennende samarbeidsprosjekter sammen med VRINN. I fjor arrangerte vi en egen «VR i helse» dag i tilknytning til Nordic VR Forum, og den skapte stor interesse både nasjonalt og internasjonalt, sier Sindre Lohne, prosjektleder for helseteknologi i Helseinn.

Nå gleder vi oss til å komme enda tettere på VR- og spillmiljøet i PARK, slik at vi sammen kan utforske mulighetene og utvikle nye prosjekter innen VR og AR innen helse. Jeg tror vi bare har sett begynnelsen på denne spennende reisen.

Vi i Helseinn brenner for samarbeid på tvers av sektorer, og vi ønsker å utvikle fremtidens helsetjenester i samarbeid med akademia, bedrifter, kommuner, sykehus og frivillige organisasjoner. I PARK vil vi komme tettere på et av Innlandets viktigste innovasjonsøkosystem, og gjennom godt samarbeid vil vi kunne invitere enda flere innovasjonsagenter med oss på dansegulvet, sier Ingrid Olstad Busterud, daglig leder i Helseinn.

Eli Bryhni er direktør i Hamarregionen Utvikling, og hun står klar for å ta imot flere samarbeidspartnere fra Helseinn-nettverket.

Vi tror at samarbeid på tvers av bransjer er helt essensielt for å skape bedre tjenester og produkter. Gjennom å koble klynger og miljøer kan vi redusere kostnader, men også skape bedrifter med internasjonal konkurransekraft. Sammen kan vi skape morgendagens arbeidsplasser, og vi er glad for et mer formalisert samarbeid med Helseinn. Å bidra til gode løsninger i helsesektoren er viktig for våre eierkommuner, men også for næringslivet og gründere. Å koble teknologi med flinke folk er viktig for å løse de store utfordringene vi står ovenfor i helsesektoren på en best mulig måte.

PARK er skapt for å få til samarbeid på tvers og løfte oss slik at vi bedre står rustet for fremtidige utfordringer.  Å sammen utvikle nye selskaper, løsninger, men også gode møteplasser vet vi er viktig. Eksempelvis Nordic VR Forum som også i år får egen helsedag. Sammen skaper vi nye muligheter for regionen, avslutter Eli Bryhni.