VR i helse-dagen 2020

Forrige uke gikk Nordic VR Forum 2020 av stabelen for fjerde året på rad, og sammen med Sykehuset Innlandet og Vrinn fikk vi æren av å starte med en helt egen VR i helse-dag!

«Innføring av teknologi handler om 10% teknologi og 90% mennesker. Likevel legger mange organisasjoner opp digitaliseringsarbeidet sitt som om det handler om 90% teknologi og 10% mennesker»

 «Dette er første gang i historien det blir arrangert en helt egen VR i Helse-dag,» fortalte konferansier Ingrid Busterud stolt, som til daglig leder folkehelseklyngen HelseINN. VR i Helse-dagen var inndelt i ulike bolker, der fokuset ble rettet mot VR som et viktig verktøy innen helse og behandling.

Marthe Dyrud, VilMer, forteller om bruk av VR blant eldre.

Under VR i helse-dagen fikk man eksempler på hvordan VR kan tilføre merverdi i både eksponeringsterapi og rehabilitering, hvor blant annet Sunnaas Sykehus delte fra sin årelange erfaring med bruk av spillteknologi i rehabilitering. Ekstra spennende var det også å høre om Ahus sitt prosjekt hvor de benytter MR-teknologi som klinisk verktøy i kirurgi, og slik lager identiske kopier av pasienters tarmsystem i hologram for å sikre at operasjoner gjennomføres med større presisjon. VilMer fortalte om verdien av VR for økt livskvalitet hos eldre. 

Javier A. Luzon, UiO/Akershus Universitetssykehus, forteller om bruk av hologram for mer presisjon under kirurgiske inngrep. 

Det ble også viet tid til bruk av VR i opplæring. Her var både NTNU og Fagskolen Innlandet på banen, som begge har utviklet VR-applikasjoner hvor studenter og helsepersonell kan trene på prosedyrer og samhandling. Helseinn, Fagskolen Innlandet og EON-reality har sammen utviklet en egen VR-visningsleilighet som ble presentert denne dagen. Denne visningsleiligheten kan brukes for å vise frem ulike typer velferdsteknologi, men har også funksjoner for at helsepersonell/studenter kan oppleve leiligheten fra eksempelvis en dement person sitt perspektiv. 

Håvard Røste, daglig leder av VRINN og ildsjelen bak Nordic VR Forum, Elise Kolås, Innovasjonsrådgiver SI, og Ingrid Busterud, daglig leder Helseinn, melder om at VR i helse-dagen har nådd ut til et stort publikum. Konklusjonen blant medarrangørerene og deltakerne er med andre ord at VR i helse er kommet for å bli!