VR i helse-dagen 2022

Det var en stor forsamling med representanter fra både offentlig sektor og næringslivet som tok i mot Keith Mellingen (VRINN) Ingrid O. Busterud (Helseinn) og Elise Kolås (Sykehuset Innlandet) da de endelig kunne fyre av startskuddet for VR i helse-dagen 3. året på rad. I år var det i tillegg besøksrekord, og foajeen på Hamar Kulturhus myldret av nysgjerrige tilskuere på jakt etter kunnskap om bruk av VR i helsesektoren. 

“ Tilbakemeldingene har vært svært gode. Flere av deltakerne er ekstra fornøyde med innleggene i år, da samtlige hadde konkrete erfaringer å vise til og prosjektene var godt forankret. Dette tyder på at samfunnet nå er moden for mer utstrakt bruk av VR ”
Elise Kolås, innovasjonsrådgiver Sykehuset Innlandet

VR i helse-dagen var i år delt opp i tre deler, hvor første del handlet om mental helse. På scenen sto representanter fra både Nordlandssykehuset og Haukeland universitetssykehus som fortalte om respektive måter de har benyttet seg av VR for å behandle både angstlidelser og psykose hos unge mennesker. 

Del 2 handlet om bruk av VR i trening og utdanning. Blant annet fikk vi høre om VR som simuleringsverktøy innen psykisk helse, et innovasjonspartnerskap mellom St. Olavs Hospital, EGGS design og Attensi. Dette simuleringsverktøyet retter seg mot helsepersonell, og gir anledning til å øve på observasjoner i et virtuelt miljø. 

Vestre Viken HF og SnowXR sto også på scenen for å vise frem en løsning på virtuelt skadested i ambulansetjenesten. Der kan man øve på funksjonen som innsatsleder helse i en trafikkulykke.

“ Det å kunne øve i VR blir en forlengelse av fysiske kurs, og gjør at vi kan trene personellet i funksjonen uten å måtte være avhengig av en stor fysisk seanse med biler og øvrig samarbeidende etater ”

Jon Richard Figenschou, Vestre Viken HF

I pausene fikk deltakerne anledning til å mingle i et mangfold av stands, og de som ville kunne få prøve løsninger som er tilgjengelige for bruk nå. 

Dagens tredje og siste del ble i år viet til workshops og dialog. Sykehuset Innlandet og Stavanger universitetssykehuset slo seg sammen og tok deltakerne med på en innføring i bruk av VR som simulering. Delingskultur var også tema, og konklusjonen var klar – det er viktig å se til andre prosjekter og lære av hverandre.

Parallelt foregikk det en interaktiv workshop i regi av Making View og FYND Reality, hvor de så på hva som skal til for å lykkes med VR. Her har du fire kjøreregler fra workshopen for hvordan lykkes med implementeringen av VR:

1. Sett av tid til trening og øving
2. Sett teknologien i riktig kontekst – hva, hvorfor og hvordan.
3. Et overordnet ansvar må defineres – hvem er superbrukeren?
4. Ha en plan på å håndtere teknologifrykten – ufarliggjør den, og ha fokus på tilpasset opplæring. 

VR i helse-dagen 2022 arrangeres av Helseinn, VRINN og Sykehuset Innlandet med flere gode samarbeidspartnere, og er mulig å gjennomføre takket være god støtte fra Innlandet fylkeskommune. Bruk av VR-teknologi innen helsetjenesten begynner nå å bli godt implementert, og tiden er moden for enda mer forskning på effekten av bruken.