VR i helse

 Helseinnnettverket er det flere aktører som utvikler VR/AR-løsninger rettet mot helsesektoren. Visste du for eksempel at Sykehuset Innlandet er langt fremme i bruk av VR innen simuleringstrening i psykisk helse? Og at vi har flere bedrifter i Hamarregionen som utvikler VR/AR-teknologi til store internasjonale kunder?  

Flere av dem er samlet under samme tak i PARK gründer- og næringshus i Hamar, sammen med vår gode samarbeidspartner VRINN Immersive Learning cluster. Sammen arrangerer vi årlig den store konferansen Nordic VR Forum, hvor en hel dag er viet VR-teknologi i helse (VR i helse-dagen / “VR in Health Day”). Arrangementet er en møteplass og nettverksarena for erfaringsutveksling fra prosjekter i ulike faser, samt en lærings- og demonstrasjonsarena for praktisk bruk av VR (virtuell virkelighet), AR (utvidet virkelighet) og tilstøtende teknologier innen helsesektoren. 

Nordic VR Forum arrangeres 1.- 2. november 2022 i Hamar Kulturhus. VR i helse-dagen er 1. november. Program og påmelding finnes her.

 

Visningsleilighet for velferdsteknologi

Helseinn har i samarbeid med Fagskolen Innlandet og Fynd Reality AS utviklet en virtuell visningsleilighet for velferdsteknologi. En slik løsning tillater at man raskt kan legge til modeller av nye velferdsteknologiske løsninger, og dermed introdusere disse for innbyggere og ansatte i helse- og omsorgstjenesten nesten umiddelbart. 

I disse videoene kan du få en smakebit på løsningen:

Vi presenterte den virituelle visningsleiligheten under Nordic VR Forum 2020. Dette kan ses ved å trykke her.

Den virituelle visningsleiligheten er tilgjengelig på PC og i VR. For mer info og tilgang, ta kontakt med marie@helseinn.no