Arbeid som helse i 70 år!

Hernes Institutt har 70-års jubileum. Som en del av feiringen arrangerer vi fagdag 13. juni om arbeidsrettet rehabilitering, sammen med blant annet Tepas Kompetanse og Høgskolen i Innlandet. 

Fra skogsarbeideren til ungt utenforskap
Hernes Institutt er en ideell stiftelse og en arbeidsrettet rehabiliteringsinstitusjon med visjonen “arbeid som helse”. Stiftelsen feirer 70-års jubileum i år. Mye har skjedd siden starten, og vi har tatt en prat med Ole Jo Kristoffersen, direktør ved Hernes Institutt. 

Hva var Hernes Institutt ved starten, og hva er det i dag?
Fra vedtektene til Hernes Institutt, august 1954: Hernes Institutt etableres «til bekjempelse av yrkeslidelser i jord og skogbruk». I dag er vi en landsdekkende, ideell stiftelse innen døgnbasert arbeidsrettet rehabilitering i spesialisthelsetjenesten. Omdømmessig er vi mest kjent for å rette tilbudet mot de mest utsatte gruppene i samfunnet; de unge (under 30 år), de med kombinasjonen lite utdanning og yrkestilhørighet i «sliteryrkene» og som har lang og sammensatt sykefraværshistorikk.

Hvilke utfordringer ser dere innenfor feltet arbeidsrettet rehabilitering i dag?

Trenden med at kommunene skal ha ansvaret for stadig flere helseoppgaver som spesialisthelsetjenesten har i dag er utfordrende for et så tverrfaglig, tverrsektorielt og kompetansekrevende fagfelt som døgnbasert arbeidsrettet rehabilitering er.

Kravene om kortere liggetid/ behandlingstid er utfordrende for unge pasienter og pasienter som har vært lenge ute av arbeidslivet på grunn av helseproblemer.

Hvordan skal året feires?

Vi har laget ny logo, og jobber med ny layout og mer aktivitet på hjemmesiden. Vi lager historiske artikler om Hernes Institutt som vi også legger ut på nettsidene våre. I det hele tatt prøver vi å rette søkelyset på fagfeltet arbeidsrettet rehabilitering, og fagdagen 13. juni er blant annet viktig i den sammenheng.

Ole Jo Kristoffersen. Foto: privat

Fagdag med treffende tema
Riksrevisjonen har slått fast at mange pasienter ikke får de rehabiliteringstjenestene de har behov for, og at samhandlingen imellom spesialist- og kommunehelsetjenesten ikke fungerer godt nok (dokument 3:12 (2023-2024). Ikke lenge etter kom Nasjonal helse- og samhandlingsplan, som blant annet vil styrke arbeidsrettet rehabilitering og samhandlingen imellom tjenestene.


Den 13. juni inviterer Hernes Institutt, Tepas Kompetanse, advokatfirmaet Ness/Lundin, Høgskolen i Innlandet og Helseinn til en fagdag som setter fokus på disse problemstillingene. Lang tids sykemelding etter sykdom eller skade gjør det vanskelig å komme tilbake til jobb. I rehabilitering og tilbakeføring til arbeidslivet er det mange involverte samfunnsaktører. Hvordan kan de ulike aktørene samarbeide til det beste for den enkelte, slik at flere får en meningsfylt hverdag med arbeid?

Her finner du program og påmelding.

Tilbakeføring til arbeidslivet - et ansvar for mange aktører

Hernes Institutt, Tepas Kompetanse, advokatfirmaet Ness/Lundin, Høgskolen i Innlandet og Helseinn inviterer til fagdag.

Dato: 13. juni
Sted: Terningen Arena, Elverum

Målet vårt på Hernes Institutt er alltid individuelle behandlingsløp, hvor det endelige målet er at den langtidssykmeldte kommer tilbake i arbeid. Jeg ser fram til å dele våre erfaringer på fagdagen, og at mange dyktige fagfolk møtes til kunnskapsdeling og erfaringsdeling fra et viktig arbeid for et inkluderende arbeidsliv.

- Åshild Fatland, avdelingsoverlege, Hernes Institutt

Åshild Fatland. Foto: Hernes Institutt

En møteplass for fagpersoner og interesserte

På fagdagen vil du få perspektiver fra ulike samfunnsaktører, som NAV, Sykehuset Innlandet, Sunnaas sykehus, forsikringsselskap, fastlege med flere. Innlederne vil komme med gode eksempler på samhandling, og utfordre hverandre på hvordan det kan gjøres enda bedre – for best mulige behandlingsløp og smidig samarbeid imellom arbeidstakere, arbeidsgivere, offentlige etater, spesialisthelsetjenesten og andre.

Målgruppen for fagdagen er fastleger, sykehusansatte, helseinstitusjoner, NAV, arbeids- og inkluderingsbedrifter, forsikringsselskaper, advokater og politikere. 

Flere av partnerne i Helseinn-nettverket jobber innenfor området arbeid og helse.

Disse vil du bli kjent med på stand den 13. juni:

Ideell stiftelse som tilbyr døgnbasert arbeidsrettet rehabilitering i spesialisthelsetjenesten.
https://hernes-institutt.no/

Arbeids- og inkluderingsbedrift i Trysil og Elverum. https://kompetanse.tepas.no/

Arbeids- og inkluderingsbedrift i Elverum. 
https://www.tunet-elverum.no/

Ideell virksomhet, som leverer spesialisthelsetjenester innen døgnbehandling psykisk helsevern.

https://www.friskstiftelsen.no/

Frivillig arbeidsfellesskap for mennesker som har eller har hatt psykiske helseutfordringer.
 https://www.fontenehusetgjovik.no/

Videreutdanningen i rehabilitering, samhandling og ledelse.

Arbeids- og inkluderingsbedrift på Gjøvik og Brumunddal