Innoagent

Innoagent® Ønsker du å lære metoder og teknikker for å fremme samhandling, innovasjon og kreativitet? Bli med på Innoagent høsten 2023! https://youtu.be/qut9OOtQSCg Innoagent® er et

Søknadsutvikling

Samarbeidsprosjekter og søknadsutvikling  Har du et prosjekt og ser etter finansieringsmuligheter eller samarbeidspartnere? Vi tilbyr støtte til søknadsutvikling og partnerkoblinger!  Smart Søknad – Kurs i

Fasilitering

Fasilitering Helseinn har god erfaring med å fasilitere tverrfaglige og tverrsektorielle prosesser og workshops på ulike nivåer, fra oppstart til behovskartlegging og idéutvikling. Vi tilbyr

Lynkurs VFT

Lynkurs i velferdsteknologi Sammen med KS og Utviklingssenter for sykehjem og hjemmetjenester Innlandet (USHT), tilbyr vi lynkurs i velferdsteknologi! Kurset er på tre timer og

Lynkurs i innovasjon

Lynkurs i innovasjon I Helseinn tror vi at samskaping koblet med en brukersentrert tilnærming til innovasjon og utvikling kan flytte fjell. Vi tilbyr derfor lynkurs

VR i helse

VR i helse  Helseinn-nettverket er det flere aktører som utvikler VR/AR-løsninger rettet mot helsesektoren. Visste du for eksempel at Sykehuset Innlandet er langt fremme i

Elverum

Elverum Innoverkstedet på Terningen Arena i Elverum er et flerbruksrom for samskaping, idéutvikling, visualisering og læring.  I verkstedet tilbyr Helseinn kompetanse og verktøy innen innovasjonsmetodikk,

Gjøvik

Gjøvik Helseinn verksted for integrerte helsetjenester på Bright House, Gjøvik er et rom for samskaping, samhandling og idéutveksling. I verkstedet tilbyr Helseinn, sammen med Gjøvikregionen

Hamar

Hamar I Hamar finner du oss i Park gründer og næringshus. Her sitter vi tett på Hamarregionen Utvikling, næringsklyngen VRINN, kommunene i Hamarregionen og innovasjonsmiljøene

Lillehammer

Lillehammer I Lillehammer finner du oss i Fakkelgården, vegg i vegg med samarbeidspartnere som Høgskolen i Innlandet, IKOMM og Eidsiva Bredbånd. Høsten 2022 sto Arena 17,

Lillehammer

Lillehammer I Lillehammer finner du oss i Fakkelgården, vegg i vegg med samarbeidspartnere som Høgskolen i Innlandet, IKOMM og Eidsiva Bredbånd. Høsten 2022 sto Arena