Innoagent

Innoagent® Ønsker du å lære metoder og teknikker for å fremme samhandling, innovasjon og kreativitet? Bli med på Innoagent høsten 2024! https://www.youtube.com/watch?v=BFREOJC1PC0 Innoagent® er et

Søknadsutvikling

Samarbeidsprosjekter og søknadsutvikling   Har du en prosjektidé til et samarbeidsprosjekt og trenger bistand til videreutvikling? Gjennom Smart Søknad loser vi Helseinns partnere gjennom prosjekt- og

Fasilitering

Fasilitering Helseinn har god erfaring med å fasilitere tverrfaglige og tverrsektorielle prosesser og workshops på ulike nivåer, fra oppstart til behovskartlegging og idéutvikling. Vi tilbyr

Lynkurs VFT

Lynkurs i velferdsteknologi Sammen med KS og Utviklingssenter for sykehjem og hjemmetjenester Innlandet (USHT), tilbyr vi lynkurs i velferdsteknologi! Kurset er på tre timer og

Lynkurs i innovasjon

Lynkurs i innovasjon I Helseinn tror vi at samskaping koblet med en brukersentrert tilnærming til innovasjon og utvikling kan flytte fjell. Vi tilbyr derfor lynkurs

VR i helse

VR i helse  Helseinn-nettverket er det flere aktører som utvikler VR/AR-løsninger rettet mot helsesektoren. Visste du for eksempel at Sykehuset Innlandet er langt fremme i

Elverum

Elverum Innoverkstedet på Terningen Arena i Elverum er et flerbruksrom for samskaping, idéutvikling, visualisering og læring.  I verkstedet tilbyr Helseinn kompetanse og verktøy innen innovasjonsmetodikk,

Gjøvik

Gjøvik Helseinn verksted for integrerte helsetjenester på Bright House, Gjøvik er et rom for samskaping, samhandling og idéutveksling. I verkstedet tilbyr Helseinn, sammen med Gjøvikregionen

Otta

Innolab Otta Innolab er et fleksibelt rom hvor vi legger til rette for samarbeid, kreativ problemløsning, utvikling og testing av nye tjenester og teknologi innen

Hamar

Hamar I Hamar finner du oss i Park gründer og næringshus. Her sitter vi tett på Hamarregionen Utvikling, næringsklyngen VRINN, kommunene i Hamarregionen og innovasjonsmiljøene

Hamar

Hamar I Hamar finner du oss i Park gründer og næringshus. Her sitter vi tett på Hamarregionen Utvikling, næringsklyngen VRINN, kommunene i Hamarregionen og