Lillehammer

Lillehammer I Lillehammer finner du oss i Fakkelgården, vegg i vegg med samarbeidspartnere som Høgskolen i Innlandet, IKOMM og Eidsiva Bredbånd. Høsten 2022 sto Arena 17,

Millionbevilgning til Helseinn for å styrke innovasjonkompetansen

Innlandet fylkeskommune har bevilget 1,7 millioner kroner i prosjektstøtte til Helseinns arbeid for innovasjon for framtidens helsetjenester. Det betyr mye for vår videre satsning med å løfte innovasjonskompetansen og styrke økosystemet for helseinnovasjon i Innlandet.

Med legen på hodet

Sykehuset Innlandet var først ute i Norge med å utstyre ambulansearbeidere med hodekamera for toveiskommunikasjon med legevaktslege eller spesialist ved sykehus. Nå følger andre helseforetak etter.

Løsningsorienterte sykepleiestudenter

6. april kunne sykepleierstudentene ved Høgskolen i Innlandet endelig presentere sine prosjekter de har jobbet med i løpet av den fem ukers lange innovasjonscampen, som har vært en del av den obligatoriske undervisningen i emnet Folkehelse.

E-helse 2022 – hvordan beholder vi farten?

Pandemien krevde raske løsninger og nye arbeidsformer. Det ble tatt grep og funnet nye og kreative modeller, men også tilført ekstra midler. Samtidig ble det også gjort en formidabel innsats av mange aktører for å sy sammen og levere nye løsninger på kort tid. Hva ble gjort riktig her og hva kan vi lære av det som fungerte? Går det nå mot lysere tider innen e-helse?

Samhandling på tvers av grenser

I fjor gikk startskuddet for prosjektet PreVis, et Interreg-prosjekt Helseinn er partner i hvis formål er å undersøke hvilke gevinster som kan utløses ved bruk av videokommunikasjon i prehospitale tjenester. Denne uken har vi vært i Göteborg for å planlegge videre fremdrift i prosjektet!

Innovasjonscamp for sykepleiestudenter

Med en helsesektor i endring er det avgjørende at de i pasientnære yrker også er kjent med innovasjonsarbeid. Denne våren har vi derfor en helt egen innovasjonscamp for sykepleiestudentene ved Høgskolen i Innlandet!

Spennende samarbeid om bærekraftig teknologi

Lillehammerbedriftene Ikomm og Eidsiva Bredbånd jobber nå sammen for å finne ut hva slags muligheter som finnes for at din og min private teknologi kan benyttes ved mottak av trygghetsalarm eller hjemmetjenester fra kommunen.

Samarbeid om morgendagens helsetjenester

Sammen med fagpersoner fra Sykehuset Innlandet, NTNU, HiNN og Fagskolen Innlandet arrangerte vi 26. januar et digitalt arbeidsmøte
for å styrke samarbeidet mellom sykehus og akademia, samt skape grobunn for nye forsknings- og innovasjonssamarbeid.​

Helseinn med som pilot i Innovasjon Norges klyngeprogram

Helseinn er tatt opp som pilot i Innovasjon Norges nye hub/node-program. Gjennom prosjektet skal Helseinn samarbeide tett med de store nasjonale klyngene innen helse- og velferdsteknologi, Norway Health Tech og Norwegian Smart Care Cluster.

Helseinn med som pilot i Innovasjon Norges klyngeprogram

Helseinn er tatt opp som pilot i Innovasjon Norges nye hub/node-program. Gjennom prosjektet skal Helseinn samarbeide tett med de store nasjonale klyngene innen helse-