Elektronisk medisineringsstøtte

Evondos tilbyr elektronisk medisineringsstøtte som kan benyttes til ett bredt spekter av brukere – og tilpasses den enkeltes behov. Bli kjent med erfaringer fra større og mindre kommuner i Innlandet som bruker Evondos!

Gøy med teknologi

Nyskapende teknologi åpner dører for bedre liv for personer med funksjonsvariasjoner, og vi står overfor en spennende tid hvor inkludering og innovasjon går hånd i hånd. Selv om vi har kommet langt gjenstår det mye arbeid for å sikre at hver eneste person får den tilgangen til helseteknologi de fortjener.

Testarena Innlandet – “En vei inn” for næringslivet

Sykehuset Innlandet har nå utviklet en modell som skal gjøre det enklere å håndtere henvendelser fra bedrifter og gründere, samt enklere for bedriftene å komme i kontakt med sykehuset for å få veiledning fra fagpersonell og få testet ut sine løsninger.

Høydepunkter fra NH2 Helse

Den nye Innovasjon Norge-ordningen hub-node gir resultater. Helseinn, sammen med Norway Health Tech og Norwegian Smart Care Cluster var det første samarbeidet som fikk innvilget støtte fra ordningen, og har nå samarbeidet i 2 år om å tilrettelegge for vekst for norske helseselskaper og styrke samarbeid på tvers i helseøkosystemet. Vi gleder oss til et tredje år med NH2 Helse i 2024!

Rekordmange deltakere på VR i helse-dagen

VR i helse-dagen gikk av stabelen 16. november, som en del av den større konferansen Nordic VR Forum. Over 300 personer tok turen innom Hamar Kulturhus denne dagen, både fysisk og digitalt. Nytt av året var et eget forskningsspor, og en lekeplass for utprøving av VR-løsninger for helsesektoren.

Slik får du hjelp til å skrive en god søknad

20 ivrige deltakere – en god miks fra kommuner, sykehuset, høgskolen, næringslivet og frivilligheten – var samlet i Arena 17 på Lillehammer den 7. september for å lære mer om smart søknadsutvikling.

Sikker digital hjemmeoppfølging

Den digitale transformasjonen i helse er her for lenge siden. Det er store gevinster å hente, men det følger også utfordringer med å få det til på en trygg og god måte. Mandag 5. juni samlet vi rundt 120 deltakere, både digitalt og fysisk i Verksted for integrerte helsetjenester på Gjøvik, for et intensivt og spennende seminar med tema sikkerhet og personvern i digital hjemmeoppfølging.

Video som verktøy for beslutningsstøtte gir mersmak

Det er med stor glede vi kan meddele at vi sammen med Sykehuset Innlandet og PICTA i Sverige har fått søknaden om finansiering til prosjektet «Prehospital Video i Samverkan 2 (PreViS2)» innvilget av Interreg Sverige-Norge! I tillegg har norsk side også fått godkjent søknad om medfinansiering fra Innlandet Fylkeskommune.

Call for speakers – VR i Helse-dagen 2023

Kjenner du til, eller er du del av innovasjons- og forskningsprosjekter hvor VR/AR-teknologi benyttes innen helse? Er din bedrift eller organisasjon aktiv innenfor VR/AR i helsevesenet, og du ønsker å presentere prosjektet ditt? Da ønsker vi dine innspill til programmet under VR i helse-dagen!

Call for speakers – VR i Helse-dagen 2023

Kjenner du til, eller er du del av innovasjons- og forskningsprosjekter hvor VR/AR-teknologi benyttes innen helse? Er din bedrift eller organisasjon aktiv innenfor VR/AR