Bli med på høstens Innoagent

Ønsker du å lære metoder og teknikker for å fremme samhandling, innovasjon og kreativitet? Nå kan du melde deg på høstens runde av Innoagent.

Innoagent er for deg som jobber med å lede, koordinere eller fasilitere ulike prosesser og prosjekter innen helsetjenesteutvikling og folkehelsearbeid. Programmet er støttet av Innlandet fylkeskommune og har bidratt til å utdanne over 180 Innoagenter i  hele Innlandet, og med det skapt et stort nettverk av innovasjonsagenter på tvers av sektorer og fagmiljøer!

Gjennom å delta på Innoagent lærer du: 

  • Konkrete metoder som kan brukes for å designe tjenesteutviklingsprosesser, og ansattes rolle som endringsagenter 
  • Kunnskap og verktøy for å danne og opprettholde et godt team  
  • Kunnskap om rollen som prosessleder- og fasilitator, samt verktøy til å designe møter, workshops og prosesser 
  • Prosessverktøy som sikrer god involvering og konkrete resultater 
  • Teknikker for å holde interessen oppe og skape engasjement i innovasjonsprosesser 
  • Hvordan du kan bruke visuelle verktøy som tegning og presentasjonsteknikk for å fremme samhandling og kreativitet  

– Å delta på Innoagent har endret måten jeg jobber på, forteller Marita Aaheim. Hun er prosjektleder for digital hjemmeoppfølging i Innlandet, og er sentral i flere innovasjons- og utviklingsprosjekter i regionen. 

– Gjennom Innoagent har jeg lært viktigheten av å planlegge og designe gode møter og prosesser. I min rolle er jeg avhengig av godt samarbeid på tvers av kommuner, og har i tillegg med meg ansatte fra sykehus og frivillig sektor. Jeg har stor respekt for folks tid, og vil gjerne få det beste ut av alle deltakerne i hvert møte. Gjennom gode planleggingsverktøy og metoder for involvering og samarbeid, skaper vi effektive møter og prosesser hvor alle får bidra med sin kunnskap. Jeg har også mye større fokus på helhetlige tjenesteforløp, og har tatt i bruk brukerreiser og visualisering for at vi skal få en felles forståelse. I tillegg har jeg fått meg et stort nettverk av engasjerte innoagenter fra hele Innlandet, forteller Marita. 

Er du vår neste Innoagent? Meld din interesse for deltakelse her. 

InnoAgent 06.12.23_Bilde av Kristian Karset Broen-109

Deltakerne får blant annet lære hvordan tegning kan brukes til å fremme forståelse og samarbeid i prosjekter og prosesser. Her er kursholder og designer i Inmeta, Ellinor Syverinsen. 

Marita Aaheim, prosjektleder for digital hjemmeoppfølging i Innlandet, og engasjert Innoagent