Innoagent®

Ønsker du å lære metoder og teknikker for å fremme samhandling, innovasjon og kreativitet? Bli med på Innoagent våren 2024!

Innoagent® er et kompetanseprogram i praktisk innovasjonsarbeid som tilbys eksklusivt til ansatte i  Helseinns partnervirksomheter. Deltakerne får en innføring i innovative metoder og verktøy for å forme og gjennomføre bedre innovasjon- og utviklingsprosesser i egen virksomhet. 

Innoagent er for deg som jobber med å lede, koordinere eller fasilitere ulike prosesser og prosjekter innen helsetjenesteutvikling og folkehelsearbeid. Siden lanseringen av programmet i 2020 har vi økt den praktiske innovasjonskompetansen til over 150 Innoagenter i Innlandet, og med det skapt et nettverk av innovasjonsagenter på tvers av sektorer og fagmiljøer!  

Deltakelse på Innoagent er delfinansiert av Fylkeskommunen i Innlandet. Hver deltaker betaler derfor kun en egenandel av kursets totale kostnad.  

Hva:  

Innoagent® er et kompetanseprogram i praktisk innovasjonsarbeid. Deltakerne får en innføring i designdrevet innovasjon i helse, samt metoder og verktøy for å gjennomføre gode innovasjon- og tjenesteutviklingsprosesser. Programmet inneholder introduksjoner og praktiske verktøy innen  områdene teamarbeid og psykologisk trygghet, prosess- og fasiliteringsledelse, digital formidling og fasilitering, samt visuell fasilitering.     

For hvem:

Ansatte i Helseinns partnervirksomheter som ønsker å lære mer om innovasjon, og hvordan skape fremdrift, aktiv deltakelse og engasjement i ulike type prosesser. Programmet er spesielt aktuelt for deg som er prosjektleder, koordinator, rådgiver, forsker, prosessleder og leder innen fagområdene helse- og omsorg, folkehelse, oppvekst, kultur eller frivillighet. Innoagent er også for deg som arbeider med ulike prosjekter, kvalitet- og tjenesteutvikling og fasiliterer prosesser.  

Hvordan: 

Våren 2024 gjennomføres Innoagent gjennom tre fysiske fellessamlinger a to dager.   

Tema og innhold i programmet: 

 • Introduksjon til designdrevet innovasjon 
 • Teamarbeid i prosjekter  
 • Prosess- og fasiliteringsledelse 
 • Visuelle verktøy 
 • Tjenestedesign 

Du lærer:

 • Konkrete metoder som kan brukes for å designe tjenesteutviklingsprosesser, og ansattes rolle som endringsagenter 
 • Kunnskap og verktøy for å danne og opprettholde et godt team  
 • Kunnskap om rollen som prosessleder- og fasilitator, samt verktøy til å designe møter, workshops og prosesser 
 • Prosessverktøy som sikrer god involvering og konkrete resultater 
 • Teknikker for å holde interessen oppe og skape engasjement i innovasjonsprosesser 
 • Hvordan du kan bruke visuelle verktøy som tegning og presentasjonsteknikk for å fremme samhandling og kreativitet  

 

Viktige datoer:

Frist for å melde interesse: 13. februar 2024

Sjekk i din kalender at du har anledning til å delta på alle kursdagene før du melder din interesse. Du er selv ansvarlig for å holde kursdatoene tilgjengelig i egen kalender etter å ha meldt interesse for deltakelse. 

Samling 1: Designdrevet helseinnovasjon og teamarbeid i prosjekter 
10.-11. april på Arena17 (Bright House, Gjøvik)   

Samling 2: Prosessledelse og visuelle metoder 
14.-15. mai i Helseinn Verksted for integrerte helsetjenester (Arena 17, Fakkelgården)   

Samling 3: Tjenestedesign og verktøybonanza 
12.-13. juni i Helseinn Verksted for integrerte helsetjenester (Arena 17, Fakkelgården)   

PRIS:  

Deltakeravgiften er på kr. 5500,- for partnere i Helseinn. 

Spørsmål om programmet rettes til Josefine Vacker: josefine@helseinn.no  

Ønsker du plass på vårens Innoagent må du registrere din interesse i skjemaet under innen 15. februar. Vi vil deretter gå gjennom alle som har meldt interesse og tildele plasser. Alle vil få svar på e-post om de har fått tildelt plass.