Innoagent®

Ønsker du å lære metoder og teknikker for å fremme samhandling, innovasjon og kreativitet? Bli med på Innoagent høsten 2023!

Innoagent® er et kompetanseprogram i praktisk innovasjonsarbeid som tilbys eksklusivt til ansatte i  Helseinns partnervirksomheter. Deltakerne får en innføring i innovative metoder og verktøy for å forme og gjennomføre bedre innovasjon- og utviklingsprosesser i egen virksomhet. 

Innoagent er for deg som jobber med å lede, koordinere eller fasilitere ulike prosesser og prosjekter innen helsetjenesteutvikling og folkehelsearbeid. Siden lanseringen av programmet i 2020 har vi økt den praktiske innovasjonskompetansen til over 130 Innoagenter i Innlandet, og med det skapt et nettverk av innovasjonsagenter på tvers av sektorer og fagmiljøer!  

Programmet inneholder introduksjoner og praktiske verktøy innen  områdene teamarbeid og psykologisk trygghet, prosess- og fasiliteringsledelse, digital formidling og fasilitering, samt visuell fasilitering.  

Deltakelse på Innoagent for Helseinns partnervirksomheter er delfinansiert av Fylkeskommunen i Innlandet. Hver deltaker betaler derfor kun en egenandel av kursets totale kostnad.  

Hva:  

Innoagent® er et kompetanseprogram i praktisk innovasjonsarbeid. Deltakerne får en innføring i designdrevet innovasjon i helse og innovative metoder og verktøy for å gjennomføre gode innovasjon- og tjenesteutviklingsprosesser.   

For hvem:

Ansatte i Helseinns partnervirksomheter som ønsker å lære mer om innovasjon, og hvordan skape fremdrift, aktiv deltakelse og engasjement i ulike type prosesser. Programmet er spesielt aktuelt for deg som er prosjektleder, koordinator, rådgiver, forsker, prosessleder og leder innen fagområdene helse- og omsorg eller folkehelse. Innoagent er også for deg som arbeider med ulike prosjekter, kvalitet- og tjenesteutvikling og fasiliterer prosesser.  

Hvordan: 

Høsten 2023 gjennomføres Innoagent gjennom tre fysiske fellessamlinger a to dager.   

Tema og innhold i høstens program er: 

 • Introkurs til helseinnovasjon 
 • Teamarbeid i prosjekter  
 • Prosess- og fasiliteringsledelse 
 • Visuelle verktøy 
 • Kræsjkurs i tjenestedesign

Du lærer:

 • Konkrete metoder som kan brukes for å designe tjenesteutviklingsprosesser i helse og velferd, og ansattes rolle som endringsagenter 
 • Kunnskap og verktøy for å danne og opprettholde et godt team  
 • Kunnskap om rollen som prosessleder- og fasilitator, samt verktøy til å designe møter, workshops og prosesser 
 • Prosessverktøy som sikrer god involvering og konkrete resultater 
 • Teknikker for å holde interessen oppe og skape engasjement i innovasjonsprosesser 
 • Hvordan du kan bruke visuelle verktøy som tegning og presentasjonsteknikk for å fremme samhandling og kreativitet  

 

Viktige datoer:

Frist for å melde interesse: 8. september 2023

Sjekk i din kalender at du har anledning til å delta på alle kursdagene før du melder din interesse. Du er selv ansvarlig for å holde kursdatoene tilgjengelig i egen kalender etter å ha meldt interesse for deltakelse. 

Samling 1: Designdrevet helseinnovasjon og teamarbeid i prosjekter 
16-17. oktober på Arena17 (Fakkelgården, Lillehammer)   

Samling 2: Prosessledelse og visuelle metoder 
8-9. november i Helseinn Verksted for integrerte helsetjenester (Bright House, Gjøvik)   

Samling 3: Tjenestedesign og verktøybonanza 
6-7. desember i Helseinn Verksted for integrerte helsetjenester (Bright House, Gjøvik)   

PRIS:  

Deltakeravgiften er på kr. 3990,- 

Spørsmål om programmet rettes til Josefine Vacker: josefine@helseinn.no  

Ønsker du en plass på høstens Innoagent må du registrere din interesse i skjemaet under innen 8. september. Vi vil deretter gå gjennom alle som meldt interesse og tildele plasser. Du vil få beskjed på e-post om du er en av høstens deltakere, men vi vil også gi beskjed om du ikke har fått plass i denne runden.