Er du vår nye innovasjonsagent?

Helse- og omsorgssektoren er under stort press, nå mer enn noen gang. Vi er derfor helt avhengige av å tenke nytt, og etablere en mer bærekraftig tjenestemodell. Nå lanserer vi et kompetanseprogram for innovasjon, hvor målet er øke antallet innoagenter rundt omkring i ulike institusjoner.

I Innlandet har vi en del store folkehelseutfordringer som treffer oss ekstra hardt. Arbeidet for bedre folkehelse og utvikling av smartere helsetjenester er ikke bare viktig i et Innlandsperspektiv, men er også viktig om vi skal nå målene som er satt både i nasjonal og internasjonal sammenheng.

Utfordringene er store, og de økonomiske rammene blir stadig strammere.

Hvordan skal vi klare å levere gode helsetjenester til stadig flere innbyggere? Forventningene som stilles til kommuner, spesialisthelsetjenesten – men også frivillig sektor, er mange. Innovasjon og omstilling er begreper som brukes i mange sammenhenger. Hvordan kan vi egentlig jobbe med innovasjon i vår egen arbeidshverdag?

I Helseinn ønsker vi å støtte medlemsvirksomhetene våre i det viktige arbeidet de gjør for å utvikle smarte og mer effektive helsetjenester. Vi kobler mennesker på tvers av fag og sektorer, og vi bidrar til å utvikle nye forsknings- og innovasjonsprosjekter. Samtidig ser vi at innovasjon ikke bare handler om de store prosjektene som innebærer søknader til Innovasjon Norge eller Forskningsrådet. Ved å ta i bruk innovasjonsmetodikk og nye arbeidsmetoder, kan vi bli flinkere til å bruke de ressursene vi har på en mer bærekraftig måte. Derfor har vi utviklet et kompetanseprogram for innovasjonsagenter, sier daglig leder i Helseinn, Ingrid O. Busterud. 

Gjennom kompetanseprogrammet vil vi styrke alle de dyktige innovasjonsagentene i nettverket vårt, enten det er ansatte i kommuner, sykehus, frivillig sektor eller næringsliv. Kompetanseprogrammet er utviklet i samarbeid med EGGS design, som er en anerkjent aktør innen innovasjon og tjenestedesign.

Daglig leder, Ingrid O. Busterud til venstre, innovasjonsrådgiver Trude Øvergård til høyre. 

Innovasjonsrådgiver i Helseinn, Trude Øvergård, har det faglige ansvaret for programmet som retter seg mot endringsagenter som har en rolle i utviklingsarbeidet i sin virksomhet. Vi ser en økende etterspørsel blant våre medlemmer etter bistand til å utforme og fasilitere ulike type prosesser, alt fra innbyggerinvolvering til interne strategiprosesser, sier Trude. 

Flere av våre medlemmer ønsker bistand til å kjøre mer kreative prosesser for å både få med medarbeiderne til å tenke nytt, men også for å involvere brukere i større grad. Ofte leies denne kompetansen inn, men den forsvinner også igjen når prosessen er ferdig. Vi ønsker å bidra til å styrke endringsagentene i de ulike virksomhetene til å utforme og drive disse prosessene selv for å sikre kompetansen og kontinuitet.

Gjennom programmet ønsker vi å bidra til at deltakerne bygger sin egen verktøykasse som de kan spille på i det praktiske innovasjonsarbeidet. Deltakerne vil derfor få smakebiter av nøye utvalgte metoder og verktøy hentet fra tjenestedesignsverden. Under samlingene vil man jobbe både med generiske caser, samt få innspill til caser som er relevante innenfor helse- og omsorgssektoren. Deltakerne vil også  bli utfordret  både under samlinger og hjemme til å tenke nytt rundt virksomhetens arbeidsmetoder og former.. 

Påmeldingen til Innoagent-programmet har allerede åpnet, og det vil være begrenset antall plasser til hver medlemsvirksomhet.

Vi gleder oss veldig til å sette i gang programmet i slutten av august, og til å bli enda bedre kjent med de flinke folka i nettverket vårt. Mange vil nok også oppdage at en viktig del av programmet er å bli kjent med andre Innoagenter fra hele Innlandet, og se at vi har mye å lære av hverandre, sier Ingrid og Trude, som allerede har begynt å fylle opp verktøykassa som deltakerne skal få utdelt.

 

For mer informasjon og påmelding, trykk her.