Fra etterlatt til etterlevende

Gjennom vårt program for søknadsutvikling; Smart Søknad, kunne Kreftforeningen sammen med Montebellosentret hente midler hos Dam Stiftelsen for å utvikle et helt nytt tilbud til pårørende. Med prosjektet “Fra etterlatt til etterlevende” kan partnerne nå tilby bedre oppfølging og veiledning i etterkant av kreftforløp.

Bakgrunnen for ideen er at det dessverre er svært tilfeldig om etterlatte får tilbud om oppfølging, sier spesialrådgiver i Kreftforeningen, Kari Anne Rønningen. Samtidig har de etterlatte ofte store behov, da de som pårørende kan ha kjent på omsorgstretthet og har satt sine egne behov til side over svært lang tid. Helsetjenesten har kanskje vært ut og inn av hjemmet ditt i en lengre periode, men etter dødsfallet så er også tjenesteapparatet brått borte. Det blir stille. Samtidig er det viktig å påpeke at noen kommuner har gode tilbud, enten via helsetjenesten, lavterskeltiltak, menighet eller lignende.

Spesialrådgiver i Kreftforeningen Kari Anne Rønningen

Men, det er veldig tilfeldig om den etterlatte bor i en slik kommune og eventuelt hva slags oppfølging som tilbys. Kreftforeningens mål er at alle kommuner skal ha kompetanse og en beredskap for å kunne tilby oppfølging til de som trenger det. Inkludert det å fange opp pårørende under pasientens sykdomsforløp («ventesorgen») som forebyggende tiltak. Mange etterlatte blir sykemeldte og sliter med å komme seg på bena igjen. Jo bedre forberedt pårørende kan være på det som kommer, jo bedre er mulighet for å håndtere tapet på en sunn måte, utdyper Rønningen.

Prosjektet er støttet av stiftelsen Dam, og nådde opp i sterk konkurranse. Kreftforeningen var en av de første partnerne som deltok i Helseinns Smart Søknad-tilbud. Her fikk deltakerne støtte til utvikling av ideen til en god prosjektsøknad gjennom workshops og skrivehjelp. Leder for Helseinns Smart Søknad-tilbud, Rannveig Finsveen, husker prosessen med kreftforeningen og deres samarbeidspartner Montebellosenteret godt.

Det ble gjennomført flere workshops for å definere konsept og aktiviteter, og det meste foregikk digitalt på grunn av Corona. Heldigvis gikk det bra, og det er inspirerende å se at tilbudet nå er blitt realisert, sier Finsveen.

Gjennom prosjektet har 19 etterlatte i alderen 20-75 år deltatt på ukekurs på Montebellosenteret. Kurset har bestått av foredrag fra både fagpersoner og likestilte med lang erfaring fra sorgfeltet. De tyngste temaene kom først, og siden gikk det trappevis med ulike mestringsverktøy. I tillegg var det lagt opp til refleksjonssamtaler på gruppenivå og mulighet for andre aktiviteter som yoga, gåturer, fotokurs og mindfullness.

Montebellosenteret i Mesnali (foto: Montebellosenteret)

Kursets mål er å forsøke å bevege seg fra sorg til savn. Det vi helt tydelig erfarer er at allerede midtveis i kurset kunne vi se at noen av deltagerne virket mye lettere. Ei sa: «Jeg har bestemt meg for at jeg ikke orker å gråte mer!».

Prosjektet går nå over i neste fase hvor Kreftforeningen på bakgrunn av evalueringer fra deltagerne skal filme ulike moduler som skal settes sammen til et digitalt kurskonsept for bruk i kommunene.

Vi skal teste ut konseptet i noen kommuner sammen med kreftkoordinatorer for å utvikle et best mulig og treffsikkert verktøy for de vi er til for. Målet er at alle etterlatte som har behov for oppfølging skal kunne få dette i egen kommune.

Deltagerne ønsket verktøy – og det fikk de! Det var fantastisk å se hvor nyttig denne intervensjonen var, avslutter Rønningen.