Samarbeidsprosjekter og søknadsutvikling 

Har du et prosjekt og ser etter finansieringsmuligheter eller samarbeidspartnere? Vi tilbyr støtte til søknadsutvikling og partnerkoblinger! 

Smart Søknad – Kurs i prosjekt- og søknadsutvikling 

Gode prosjektbeskrivelser danner grunnlaget for å skrive søknader som fagekspertene gir høy score fordi de lett kan vurdere kvaliteten og forstår verdien og nytten av prosjektet. Gjennom vårt dagskurs Smart Søknad lærer du å utvikle gode prosjektsøknader og du får oversikt over ulike finansieringsordninger. Kurset har fått gode tilbakemeldinger fra ansatte og ledere som jobber med utviklingsarbeid i kommuner og sykehus, forskere, gründere, forretningsutviklere og deltakere fra frivillig sektor. Kurset passer både for erfarne søknadsutviklere og for de som ikke har jobbet med søknadsarbeid før og er nysgjerrige på å lære.   

 Smart Søknad Prosess  
Smart Søknad Prosess er vårt søknadsutviklingsprogram fra idé til søknad.  Smart Søknad er en workshop-og verktøybasert metode for utvikling av søknader, og er spesielt utviklet med tanke på samarbeidsprosjekter.  Smart Søknad tar utgangspunkt i fem innfallsvinkler til å utvikle gode prosjektsøknader. De fem innfallsvinklene er: Smart konseptutvikling, Smart partnerskap, Smart prosjektdesign, Smart organisering, Smart ffekt, gevinst- og verdiskaping.  

Smart Søknad-mentorer fra Helseinn tilrettelegger, fasiliterer workshops og bidrar med strategisk sparring og kvalitetssikring av tekstunderlag til bruk i søknaden i de ulike temaene. Ved behov kobler vi på ressurspersoner fra vår samarbeidspartner Norway Health Tech eller vårt brede nettverk.  

Smart Søknad Prosess er for deg som har deltatt på Smart Søknad dagskurs og har en prosjektidé som er godt forankret i virksomheten og hvor du har sett på ulike mulige finansieringsordninger eller at du jobber mot en konkret utlysning. Smart Søknad Prosess er også for deg som har en avslått søknad som kan forbedres, eller er i gang med å utvikle et prosjekt rettet mot Forskningsrådet eller EU, og trenger partnere.   

Vil du vite mer om tilbudet Smart Søknad Prosess? Ta kontakt med vår fagleder for forskning, utvikling og innovasjon: rannveig@helseinn.no 
Merk at Smart Søknad Prosess tilbys eksklusivt til Helseinn-partnere. Det betyr at din arbeidsvirksomhet må være en del av nettverket. 

Helseinn som partner i prosjekter  

Helseinn har bred kompetanse innen fasilitering, tjenestedesign, prosjektledelse og prosessledelse, samt et bredt nettverk for deling av kunnskap og spredning av gode prosjektresultater. Vi får ofte henvendelser om deltakelse som partner i søknader. Ta kontakt med oss om dette er relevant.  

Ta kontakt med vår fagleder for forskning, utvikling og innovasjon: rannveig@helseinn.no