Samarbeidsprosjekter og søknadsutvikling  

Har du en prosjektidé til et samarbeidsprosjekt og trenger bistand til videreutvikling? Gjennom Smart Søknad loser vi Helseinns partnere gjennom prosjekt- og søknadsutvikling.

Smart Søknad er en workshop- og verktøybasert arbeidsform for søknader og prosjektutvikling, og er spesielt utformet med tanke på utvikling av samarbeidsprosjekter. Smart Søknad legger til rette for et reelt samarbeid og en inkluderende prosess på tvers av sektorer og avdelinger.

Smart Søknad er utviklet på grunnlag av erfaringer fra 150+ søknadsutviklingsprosesser, og bygger på teori og verktøy fra prosjektledelse, strategi, retorikk, prosessledelse, innovasjonsledelse og strategisk kreativ innovasjon. Smart Søknad er et tilbud til Helseinns partnere som består av Smart Søknad dagskurs, Smart Søknad verktøysamling og to ulike Smart Søknad utviklingspakker.

Smart Søknad™
Dagskurs


For deg som vil lære å lykkes med prosjektutvikling og søknadsarbeid.


Du blir kjent med smarte verktøy som gjør prosessen fra idé til ferdig søknad mer effektiv, og sjansen for å lykkes større. Du lærer hvordan du forbereder en søknad, hvordan du leder en utviklingsprosess fra idé til prosjektbeskrivelse, og hvordan jobbe effektivt med skrivearbeidet.

Smart Søknad
Pakke 1: Oppstart & partnersamarbeidFor deg som vil ha hjelp til kobling med partnere og legge et godt grunnlag for samarbeid i din søknadsprosess.


Basisrådgivning om partnerskap og samarbeid i søknadsprosessen, inkludert partnerkoblinger og en skreddersydd workshop.

Smart Søknad™
Pakke 2: Fra idé til søknad

For deg som vil ha grundig prosesstøtte, innspill og tilbakemeldinger fra idé til søknad.


Prosessfasilitering og strategi: partnerskap og samarbeid i søknadsprosessen.
2-3 skreddersydde workshops med fokus på innhold- og tekstutvikling.

Dagskurs er gratis for Helseinns partnere og annonseres på våre nettsider og i vårt nyhetsbrev. Smart Søknad pakke 1 og 2 er et skreddersydd tilbud for deg som allerede har deltatt på Smart Søknad dagskurs. Vil du vite mer? Ta kontakt med Rannveig Finsveen.

Dette har vi fått til

 
Høgskolen i Innlandet
brukte Smart Søknad i en stor tverrfaglig prosess som involverte mange forskningsgrupper fra HiNN og mange eksterne interessenter i utforming av søknad for forskningssenter for utsatte barn og unge. Smart Søknad deltoki kjernegruppa for utviklingsarbeid og arrangerte innspillsmøte med blant annet NAV, Statsforvalteren i Innlandet, Helsedirektoratet, Sykehuset Innlandet, kommuner
i Innlandet og Røde kors. 
  


IKOMM fikk bistand fra Smart Søknad i forbindelse med utviklingen av sin IoT-satsing. Smart Søknad  bisto med prosessveileding og kvalitetssikring fra idé til ferdig søknad, med workshops med partnerne NTNU, Eidsiva og Lillehammer kommune for å klargjøre konsept, roller, forskningsspørsmål og forventninger til effekt av prosjektet.  Prosjektet fikk støtte fra RFF Innlandet.  

Kreftforeningen Innlandet
fikk bistand fra Smart Søknad i utforming av prosjektbeskrivelse og søknad til DAM knyttet til nytt tilbud til etterlatte etter kreft. Smart Søknad fasiliterte workshops for behovskartlegging og konseptutvikling med partnerne, bisto med oppsummeringer og etterarbeid, rådgivning
i detaljering og planer for prosjektgjennomføring. Prosjektet fikk støtte fra Stiftelsen Dam. 
Regionrådet i Nord
-G
udbrandsdal brukte Smart Søknad i utvikling av prosjektet Digivenn, som fikk støtte som pilot av Helsedirektoratet og senere er spredd som nasjonalt konsept og ordning. Smart Søknad bidro med planlegging og utvikling av konsept, beskrivelser og rådgivning i partnerarbeidet. Prosjektet fikk støtte fra Helsedirektoratet. 

Revmatismesykehuset etablerer flere desentraliserte tjenester og fikk bistand av Smart Søknad til utforming av en søknad til Dam for utvikling av en modell for tverrfaglige desentrale spesialisthelsetjenester. Smart Søknad bidro med prosessledelse, workshops for konkretisering og planlegging av prosjektideen og kobling til samarbeidspartnere. Prosjektet fikk støtte av stiftelsen Dam. 

 

Trysil bo- og aktivitetssenter og Tepas Kompetanse jobber sammen om inkluderende jobbdesign og har fått bistand fra Smart Søknad til prosessledelse, utforming av prosjektbeskrivelse, avklaring av roller og kobling mot samarbeidspartnere og vurdering av ulike virkemidler for finansiering. Prosjektet har fått støtte via midler for velfersteknologi.

Sykehuset Innlandet har mange dyktige fagpersoner med ideer til nye løsninger. Gjennom Smart Søknad ble innovative ideer koblet til Vaager innovasjon og videre oppfølging i deres inkubator.