Fikk full pott etter Smart Søknad-kurs

«Vi brukte metodikken og det vi hadde lært – og fikk penger til alt» sier Eirunn Bjørkheim, som sendte søknader både til Helseteknologiordningen og Statsforvalteren i Innlandet etter deltakelse på Helseinns Smart Søknad kurs – og fikk full pott. 

Eirunn Bjørkheim, velferdsteknologirådgiver og prosjektleder DHO Valdres, har grunn til å være fornøyd. Hun er i oppstarten av nye prosjekter knyttet til utvikling av helse- og omsorgstjenesten i Valdres-regionen og Innlandet.

Det ene prosjektet
har fått tilskudd fra Statsforvalteren i Innlandet, og dreier seg om responstjeneste i Innlandet. Det andre prosjekte
t dreier seg om videokommunikasjon som beslutningsstøtte mellom legevakt, kommune og prehospitale tjenester. Her kommer midlene fra den nasjonale Helseteknologiordningen. Helseteknologiordningen skal tilrettelegge for innføring av teknologi i den kommunale helse- og omsorgstjenesten.

Det var hard konkurranse om midlene, med til sammen 179 søknader for totalt 331,5 millioner, men prosjektet nådde opp, mye takket være Helseinn-kurset.

- Eirunn Bjørkheim

Eirunn Bjørkheim har fått full fott på sine siste prosjektsøknader.

Smart Søknad  
Helseinn har utviklet tilbudet Smart Søknad for partnere som ønsker å bli bedre til å planlegge og gjennomføre søknadsprosesser. Rannveig Finsveen, fagleder forskning, utvikling og innovasjon i Helseinn er ansvarlig for utvikling av tilbudet, og sammen med rådgiver Marie Sigstad Lande holder hun kurs og deltar i flere søknadsprosesser. 

Marie Sigstad Lande og Rannveig Finsveen holder kurs og tilbyr en arena for tverrfaglig samarbeid i prosjekter gjennom Helseinns Smart Søknad

Vi vet at konkurransen om midler til ulike ordninger er hard, og vil gjennom tilbudet bidra til å ruste partnerne våre i konkurransen.
Tilbakemeldinger fra partnere, og tilslag på flere søknader, viser at vi har truffet planken og møter et behov, og det er veldig inspirerende å se alle gode prosjekter, tilbud og kunnskapsutvikling vi bidrar til å realisere.

-Rannveig Finsveen

Enkle verktøy, triks og tips  
Eirunn deltok på Smart Søknad dagskursKurset er for Helseinnpartnere som ønsker å bli bedre på å planlegge og lede prosjektutviklings- og søknadsprosesser. Kurset gir en innføring det å jobbe smart med søknader – det vil si planlegge og gjennomføre en effektiv prosess som gjør det mulig å beskrive prosjektet i tråd med utlysning og krav.

Vi får gode tilbakemeldinger på kurset, både fra erfarne forskere som har jobbet med mange søknader, og nybegynnere som har jobbet mye med tjenesteutvikling og innovasjon i sine virksomheter, men aldri søkt midler før. Nå har nesten 100 personer deltatt på kurset, og vi ser at metodikk og verktøy er i aktiv bruk. Kursene holder vi 2-3 ganger hver høst og vår – bli med neste gang!

- Rannveig Finsveen

Smart søknad dagskurs

For deg som vil lære å:

  • Planlegge og lede utvikling av samarbeidsprosjekter på tvers av avdelinger og virksomheter  
  • Forstå utlysninger og programmer, og sikre relevans og kvalitet sett opp mot utlysning og program 
  • Etablere partnerskap og bruke enkle verktøy for avklaring av roller i samarbeidsprosjekter 
  • Bruke verktøy for effektive og inkluderende samarbeidsprosesser i utvikling fra idé til ferdig søknad   
  • Bruke klart språk, retoriske grep og historiefortelling i prosjekt- og søknadsutvikling