Gjøvik

Helseinn verksted for integrerte helsetjenester på Bright House, Gjøvik er et rom for samskaping, samhandling og idéutveksling.

I verkstedet tilbyr Helseinn, sammen med Gjøvikregionen Utvikling og NTNU, kompetanse og verktøy innen innovasjonsmetodikk. Rommet er tilrettelagt for kreativ problemløsning i samarbeid med andre. I verkstedet jobber Helseinn spesifikt med å utvikle morgendagens effektive og integrerte helsesystem i samarbeid med helse- og omsorgstjenetsene i Gjøvikregionen og Sykehuset Innlandet, men rommet kan også brukes av medlemmer som trenger et sted for å drive kreative prosesser.

Hva skjer i verkstedet?

Verksted for integrerte helsetjenester er en fysisk møteplass og arena for tverrfaglig samskaping og utvikling. Verkstedet ligger i innovasjonshuset Bright House i Gjøvik, et steinkast fra NTNU med sine kompetansemiljøer. Det er primært et samhandlingsverksted i tett fysisk samspill med de øvrige aktivitetene i Bright House og Institutt for design ved NTNU. Det legges også opp til et tett samarbeid med og engasjement fra de andre utdannings- og forskningsmiljøene i regionen, som Høgskolen i Innlandet og Fagskolen. Her kan din virksomhet få hjelp med å starte sin innovasjonsreise, og bli guidet gjennom ulike prosesser for å skape mer treffsikre og brukervennlige tjenester og produkter. I tillegg vil vi gjennom høsten få besøk av spennende gjester som vil fortelle om hvordan de har jobbet med samskaping og utvikling av fremtidige helsetjenester- og system i andre regioner. Gjesteforelesningene vil være åpne for alle.

Romfasiliteter

  • 5 whiteboardtavler
  • 5 gruppebord
  • 5 sitteplasser
  • Lerret og projektor
  • Kaffetrakter
  • Mulighet for å kjøpe mat og drikke i Bright Cafe 

For spørsmål knyttet til verkstedet og hjelp til å komme i gang, eller booking, ta kontakt Tom Vegard Johnsen.