Sammen for bedre folkehelse

Sammen med våre partnere styrker vi arbeidet for en god folkehelse og bærekraftige helsetjenester i Innlandet.

Nøytrale møteplasser

Vi inviterer aktører fra offentlig, privat og frivillig sektor til nøytrale møteplasser hvor vi sammen utvikler mer helhetlige helse- og omsorgstjenester til det beste for innbyggerne.

Kompetansebygging

Vi tilbyr kompetanseutvikling innen innovasjon, tjenestedesign, prosessledelse samt helse- og velferdsteknologi.

Forskning, innovasjon og kommersialisering

Vi utvikler behovsdrevne forsknings- og innovasjonsprosjekter og legger til rette for næringsutvikling og kommersialisering i samarbeid med relevante innovasjonsmiljøer.

Vi tilbyr

Innoagent

Søknadsutvikling

Lynkurs VFT

Fasilitering

Lynkurs i innovasjon

VR i helse

Her er vi

Elverum

Gjøvik

Hamar

Lillehammer

Aktuelt

Nytt Recovery-tilbud i Innlandet

Sykehuset Innlandet og Elverum kommune har samarbeidet om å tilby et kurs basert på Recoveryskole-modellen, et nytt tilbud innen psykisk helse. Med prosjektmidler fra Helse Sør-Øst tilbys kurset «Fem steg til hverdagsglede» i Helseinns Innoverksted på Terningen Arena.

Les mer

Arbeid som helse i 70 år

Hernes Institutt har i 70 år jobbet helhetlig med arbeidsrettet rehabilitering. Som en del av feiringen arrangerer vi en fagdag den 13. juni, sammen med blant annet Tepas Kompetanse og Høgskolen i Innlandet.

Les mer

Full pott etter Smart Søknad-kurs

«Vi brukte metodikken og det vi hadde lært – og fikk penger til alt» sier Eirunn Bjørkheim, som sendte søknader både til Helseteknologiordningen og Statsforvalteren i Innlandet etter deltakelse på Helseinns Smart Søknad kurs – og fikk full pott.

Les mer

Elektronisk medisineringsstøtte

Evondos tilbyr elektronisk medisineringsstøtte som kan benyttes til ett bredt spekter av brukere – og tilpasses den enkeltes behov. Bli kjent med erfaringer fra større og mindre kommuner i Innlandet som bruker Evondos!

Les mer

Arrangementer

10. september 2024
Smart søknad
Smart Søknad – Dagskurs i søknadsutvikling Har du en prosjektidé til et utviklingsprosjekt, innovasjonsprosjekt eller forskningsprosjekt og jobber med en søknad om finansiering? Eller ønsker du å lære å jobbe med søknader på en måte som øker sjansen for å lykkes? Bli med på dagskurs i søknadsutvikling!
2. oktober 2024
Fagdag
Kommunene i Nord-Gudbrandsdalen inviterer til regional fagdag med tema mestringsteknologi. Velkommen til en innholdsrik dag med erfaringsdeling, nettverk og utstilling av teknologi og digitale løsninger.
17. oktober 2024
Smart søknad
Smart Søknad – Dagskurs i søknadsutvikling Har du en prosjektidé til et utviklingsprosjekt, innovasjonsprosjekt eller forskningsprosjekt og jobber med en søknad om finansiering? Eller ønsker du å lære å jobbe med søknader på en måte som øker sjansen for å lykkes? Bli med på dagskurs i søknadsutvikling!
24. oktober 2024
Smart søknad
Smart Søknad – Dagskurs i søknadsutvikling Har du en prosjektidé til et utviklingsprosjekt, innovasjonsprosjekt eller forskningsprosjekt og jobber med en søknad om finansiering? Eller ønsker du å lære å jobbe med søknader på en måte som øker sjansen for å lykkes? Bli med på dagskurs i søknadsutvikling!
19. november 2024
Konferanse
Er du prosjektdeltaker, samarbeidspartner, involvert i eller bare litt ekstra interessert i PreViS-prosjektet? Da er du velkommen til vår halvtidskonferanse, med fokus på erfaringsdeling, gode eksempler, studentoppgaver og live demontrasjoner!