Arendalsuka: Utfordringer med tverrsektoriell samhandling i norsk helsesektor

Prosjektet Prehospital Video I Samhandling har avdekket samhandlingsutfordringer i norsk helsevesen, spesielt ved bruk av videoløsninger for tjenesteutvikling. Lovverket ligger som en barriere for effektiv samhandling i mellom kommune- og spesialisthelsetjenesten. Bli med på debatt om temaet under Arendalsuka!

Arendalsuka: Utfordringer med tverrsektoriell samhandling i norsk helsesektor

Prosjektet Prehospital Video I Samhandling har avdekket samhandlingsutfordringer i norsk helsevesen, spesielt ved bruk av videoløsninger for tjenesteutvikling. Lovverket ligger som en barriere for