Fremtidens helseløsninger

Hva finnes i markedet? Sammen med vår samarbeidspartner Norwegian Smart Care Cluster inviterer vi deg til en dag hvor du får presentert framtidsrettede løsninger fra et knippe bedrifter, mulighet til å stille spørsmål og diskutere problemstillinger.

Fremtidens helseløsninger

Hva finnes i markedet? Sammen med vår samarbeidspartner Norwegian Smart Care Cluster inviterer vi deg til en dag hvor du får presentert framtidsrettede løsninger