19. november 2024

Konferanse

Halvtidskonferanse PreViS2

Tidspunkt: 08:30-15:30 | Sted: Scandic Victoria Lillehammer, Nymosvingen 3, 2609 Lillehammer

Er du prosjektdeltaker, samarbeidspartner, involvert i eller bare litt ekstra interessert i PreViS-prosjektet?

Da er du velkommen til vår halvtidskonferanse, med fokus på erfaringsdeling, gode eksempler, studentoppgaver og live demontrasjoner!

Hva er PreViS?

PreViS2 (Prehospital video i samhandling) er et innovasjons- og utviklingsprosjekt som er ledet av PICTA (Prehospital Innovationsarena) i Sverige og Sykehuset Innlandet, med Västra Götalandsregionen og Helseinn. Prosjektet er finansiert av EU-programmet Interreg Sverige-Norge og Innlandet fylkeskommune. Prosjektet varer fra august 2023 – juli 2026.

I PreViS2 skal vi videreutvikle og implementere video som beslutningsstøtte i prehospitale tjenester, teste ut hvordan innovativ teknologi kan inngå i en helhetlig løsning, samt utvide bruksområdet for video i akuttkjeden til kommunale helsetjenester, andre nødetater og Forsvaret.

Her kan du lese mer om PreViS:
PreViS sin offisielle side på PICTA
Helseinn – Video som beslutningsstøtte gir mersmak
Sykehuset Innlandet – Prehospital video i samhandling

Konferansen finner sted på Scandic Victoria Lillehammer,
men med mulighet for digital deltakelse fra ca 09-12 for de som ikke kan delta fysisk. 

Fullstendig program kommer, men du kan melde deg på i dag! 
Du velger fysisk eller digital deltakelse i påmeldingen.