10. april 2024

Kurs

Innoagent vår 2024

Tidspunkt: – | Sted: Fakkelgården, Lillehammer / Bright House, Gjøvik

Innoagent® er et kompetanseprogram i praktisk innovasjonsarbeid som tilbys eksklusivt til ansatte i  Helseinns partnervirksomheter. Deltakerne får en innføring i innovative metoder og verktøy for å forme og gjennomføre bedre innovasjon- og utviklingsprosesser i egen virksomhet. 

Innoagent er for deg som jobber med å lede, koordinere eller fasilitere ulike prosesser og prosjekter innen helsetjenesteutvikling og folkehelsearbeid. Siden lanseringen av programmet i 2020 har vi økt den praktiske innovasjonskompetansen til over 150 Innoagenter i Innlandet, og med det skapt et nettverk av innovasjonsagenter på tvers av sektorer og fagmiljøer!  

Deltakelse på Innoagent er delfinansiert av fylkeskommunen i Innlandet. Hver deltaker betaler derfor kun en egenandel av kursets totale kostnad.  

Hva:  

Innoagent® er et kompetanseprogram i praktisk innovasjonsarbeid. Deltakerne får en innføring i designdrevet innovasjon i helse, samt metoder og verktøy for å gjennomføre gode innovasjon- og tjenesteutviklingsprosesser. Programmet inneholder introduksjoner og praktiske verktøy innen  områdene teamarbeid og psykologisk trygghet, prosess- og fasiliteringsledelse, digital formidling og fasilitering, samt visuell fasilitering.     

For hvem:

Ansatte i Helseinns partnervirksomheter som ønsker å lære mer om innovasjon, og hvordan skape fremdrift, aktiv deltakelse og engasjement i ulike type prosesser. Programmet er spesielt aktuelt for deg som er prosjektleder, koordinator, rådgiver, forsker, prosessleder og leder innen fagområdene helse- og omsorg, folkehelse, oppvekst, kultur eller frivillighet. Innoagent er også for deg som arbeider med ulike prosjekter, kvalitet- og tjenesteutvikling og fasiliterer prosesser.  

Hvordan: 

Våren 2024 gjennomføres Innoagent gjennom tre fysiske fellessamlinger a to dager.   

Tema og innhold i programmet: 

 • Introduksjon til designdrevet innovasjon 
 • Teamarbeid i prosjekter  
 • Prosess- og fasiliteringsledelse 
 • Visuelle verktøy 
 • Tjenestedesign 

Du lærer:

 • Konkrete metoder som kan brukes for å designe tjenesteutviklingsprosesser, og ansattes rolle som endringsagenter 
 • Kunnskap og verktøy for å danne og opprettholde et godt team  
 • Kunnskap om rollen som prosessleder- og fasilitator, samt verktøy til å designe møter, workshops og prosesser 
 • Prosessverktøy som sikrer god involvering og konkrete resultater 
 • Teknikker for å holde interessen oppe og skape engasjement i innovasjonsprosesser 
 • Hvordan du kan bruke visuelle verktøy som tegning og presentasjonsteknikk for å fremme samhandling og kreativitet  

 

Viktige datoer:

Frist for å melde interesse: 15. februar 2024

Sjekk i din kalender at du har anledning til å delta på alle kursdagene før du melder din interesse. Du er selv ansvarlig for å holde kursdatoene tilgjengelig i egen kalender etter å ha meldt interesse for deltakelse. 

Samling 1: Designdrevet helseinnovasjon og teamarbeid i prosjekter 
10.-11. april i Helseinn Verksted for integrerte helsetjenester (Bright House, Gjøvik)   

Samling 2: Prosessledelse og visuelle metoder 
14.-15. mai på Arena 17 (Fakkelgården, Lillehammer)   

Samling 3: Tjenestedesign og verktøybonanza 
12.-13. juni på Arena 17 (Fakkelgården, Lillehammer)

 

PRIS:  

Deltakeravgiften er på kr. 5500,- for partnere i Helseinn

Spørsmål om programmet rettes til Josefine Vacker: josefine@helseinn.no  

 

Ønsker du plass på vårens Innoagent må du melde din interesse her (nederst på siden) innen 15. februar. Vi vil deretter gå gjennom alle som har meldt interesse og tildele plasser. Alle vil få svar på e-post om de har fått tildelt plass.