Eidsiva Bredbånd

Eidsiva Bredbånds virksomhet er leveranse av bredbåndstjenester. Samarbeidet med 11 energiselskaper i regionen har gjort det mulig å etablere en sterk tilstedeværelse med eget fibernett i Indre Østlandet.

Høsten 2018 startet Eidsiva bredbånd ett prosjekt innen IoT med formål om å knytte smart teknologi i sammen med tjenestetilbydere i offentlig og privat sektor med fokus på det nære og lokale. Prosjektet fikk navnet Tett på. Vi ønsker å teste ut fysiske og digitale tjenester til privat, proff og offentlig sektor knyttet sammen i ett digitalt økosystem. Sammen med lokale, regionale, nasjonale og internasjonale partnere vil vi legge til rette for systemer hvor lokalt næringsliv og lokale offentlige aktører kan tilby tjenester. Med dette ønsker vi å bidra til å løse fremtidens utfordringer rundt blant annet eldreomsorgen. 

Eidsiva Bredbånd har nå inngått et spennende samarbeid med IKOMM, og jobber nå med prosjektet Internet of My Things – hvis formål er å levere mer bærekraftige helsetjenester ved å ta i bruk eksisterende velferdsteknologi. Du kan lese mer om prosjektet her.