Fagskolen Innlandet

Fagskolen Innlandet er landets største offentlig fagskole med tilbud innenfor tekniske fag, byggfag, landbruksfag og helsefag. 

Vi har 7 ulike deltidsutdanninger innenfor helse. Vår målgruppe er helsepersonell med fagbrev eller 5 års relevant yrkeserfaring. Fagskolen ønsker å tilby utdanning som svarer opp behovet i kommune- og spesialisthelsetjenesten.

Helseinn er en viktig bidragsyter for Fagskolen Innlandet når det kommer til nettverksbygging og kontakt med arbeidslivet. Verksted for integrerte helsetjenester er et eksempel på spennende nytenking for å utvikle helsetjenestene i regionen vår.

Fagskolen Innlandet har i tillegg et samarbeid med Helseinn og FYND via vårt felles prosjekt Velferdsteknologi i VR. Sammen har vi laget en digital visningsleilighet, og du kan lese mer om prosjektet her.