Klart for akselerator 2.0!

Vi gjentar suksessen og åpner nå opp for påmelding til vårt akseleratorprogram! Du vil få tett oppfølging og bistand i prosessen, og det er helt gratis for våre partnere i klynga.

Høstens runde med Helseinns søknadsakselerator bydde på stor suksess for våre deltakere, hvor blant annet IKOMM og Eidsiva gikk inn i det spennende prosjektet Internet of My Things (IOMT) med fokus på bærekraftig velferdsteknologi. Vi har som mål å utvikle flere gode forsknings, utvikling- og innovasjonsprosjekter (FoUI-prosjekter) i Innlandet.

Det finnes mange muligheter for offentlig finansiering av innovasjons- og utviklingstjenester, og som deltaker i vår akselerator får du tett oppfølging med din søknad. Vi vil hjelpe deg med å diskutere og vurdere opp mot ulike ordninger, skrivehjelp i søknaden, og trening i å bruke verktøy som gjør prosessen mer effektiv – som igjen gjør sjansen for å lykkes større. Du får jobbe med egen idé frem til ferdig søknad, og på veien lærer du om prosjektetablering og søknadsmetodikk. 

Vårt akseleratorprogram er designet for å kunne hjelpe våre klyngepartnere med søknader til innovasjons- forsknings og utviklingsprosjekter.

Søknadsakseleratoren skal:

 • Stimulere til økt innovasjon og styrke koblingen mellom behov i helsesektoren og løsninger som finnes i næringslivet.
 • Heve kunnskap- og kompetansenivået innen prosjekt- og søknadsutvikling blant Helseinns klyngepartnere
 • Få frem gode søknader som hevder seg i konkurransen og bidrar til finansiering slik at ideer kan realiseres.
 • Gjøre veien til å integrere forskning og innovasjon i klyngepartnernes verdiskapingsstrategi og utviklingsarbeid kortere

Hva får du hjelp til som deltaker i akseleratoren? Sammen skal vi diskutere of vurdere din prosjektidé opp mot ulike ordninger, du får individuell oppfølging i arbeid med egen søknad, skrivehjelp, kontakt og dialog med utlysningskontakter for relevant programordning, knytte kontakt med relevante partnere i Helsinns nettverk og koble behov i helsesektoren med løsninger fra næringsliv og kunnskap fra forskning, trening i å bruke verktøy som gjør prosessen mer effektiv – og sjansen for å lykkes større, og du får etablert en metodikk virksomheten kan bruke i fremtidige søknadsprosesser.

Du lærer:

 • Jobbe med egne ideer i et søknadsformat og utvikle egen idé til ferdig søknad
 • Etablere en metodikk for å arbeide effektiv med prosjektutvikling og søknader
 • Presentere innovasjons- og utviklingsideer i det formatet utlysning og program krever
 • Begreper, tips og triks i søknadsverdenen 
 • Bruke verktøy som gjør prosessen mer effektiv – og sjansen for å lykkes større
 • Legge grunnlag for god og konstruktiv prosess med hjelpeapparat

Hvem passer deltakelse for?

Helseinns klyngepartnere som:

 • har en idé som er strategisk forankret eller satsning som trenger ressurser / risikoavlastning /partnere for å realiseres 
 • har startet på en søknad, eller har en søknad med avslag liggende som kan forbedres
 • har mulighet til å legge inn egenfinansiering, oftest i form av tid ved et evt tilslag og gjennomføring av prosjektet

Hva dere kan forvente av oss:

 • Tilpasset og skreddersydd opplegg etter virksomhetens behov
 • Tilretteleggelse for utvikling av samarbeid og prosjektpartnerskap mellom klyngens medlemmer 
 • En-til en oppfølging før, mellom og etter fellesmøtene
 • Prosess-støtte og tekstutviklingsbistand utover en-til-en møtene og mulighet for ekstern skrivehjelp

Hva vi forventer av deltakerne:

 • Innovasjon Norge eller annen relevant ordning
 • At ideene er forankret i virksomheten, og mulig å utvikle innenfor prosjektformatet – dvs ikke drift eller salg av tjeneste
 • Deltakelse av egen prosjektleder/søknadskoordinator som har ansvar for dialog mot eventuelle partnere i deres søknadsprosess og som har ansvar for koordinering av søknadsprosessen 

Akseleratorprogrammet ble første gang gjennomført høsten 2020 og har fått gode tilbakemeldinger fra deltakerne.

Vil du vite mer? Bli med på et uforpliktende oppstartsmøte den 24. mars kl 13:00-14:00! Påmelding fås via mail til Rannveig Finsveen, FoU-rådgiver Helseinn: rannveig@helseinn.no