Første runde av Helseinns FoUI-akselerator

Det finnes mange muligheter for finansiering. Men hvor starter man, og hvordan skrives en god prosjektsøknad? Gjennom vårt akseleratorprogram har våre medlemmer fått god drahjelp og veiledning med prosessen.

Som et nytt tilbud har Helseinn i høst for første gang gjennomført vår FoUI-akselerator. Tilbudet rettet seg mot våre private medlemsvirksomheter som var i gang med en søknad, og trengte drahjelp i prosessen. Det har de også fått!

Det finnes mange muligheter for finansiering og støtte fra blant ander Forskningsrådet, Innovasjon Norge og RFF Innlandet. Men det kan være krevende å vite hvor man skal starte, og hvordan man skal utvikle en god prosjektsøknad. Etter innspill fra våre medlemmer laget vi derfor et eget program der deltakeren får støtte i prosessen fra idé til ferdig søknad. Deltakerne går gjennom en utviklingsmodell fra konsept til ferdig søknad, der arbeid med egen idé og trening i bruk av verktøy i søknadsprosessen er sentralt. Relevant virkemiddelapparat kobles innog  ved behov kan ekstern skrivehjelp fra Norway Health Tech tilbys  som et supplement.  

Rannveig Finsveen, ansvarlig for programmet, er opptatt av at programmet resulterer i gode søknader som kan hevde seg, men også at deltakeren får verktøy og en metodikk som gjør at veien til å systematisk integrerer innovasjon og forskning i virksomhetens verdiskapingstenking og utviklingsarbeid blir kortere.  

Høstens program har vært gjennomført i to moduler, med individuell oppfølging etter modulene.  I skrivende stund arbeider deltakeren fortsatt med søknader mot frister på nyåret. En søknad er også sendt inn. .

Stian Undbekken, forretningsutvikler i IKOMM AS, har vært en av deltakerne og er svært fornøyd med programmet. Undbekken trekker frem bruk av utviklingsverktøy som strukturerer prosessen som viktig lærdom. Han sier også at erkjennelsen av og bevisstheten rundt at det tar tid å utvikle samarbeidsrelasjoner med potensielle samarbeidspartnere er noe han tar med seg.

IKOMM AS er en leverandør og utviklingspartner i en bransje med store endringer og med mange kunder og partnere  i omstilling. Undbekken understreker at bedre kunnskap om innovasjon og forskning er svært viktig for bedriften, noe han bekrefter de har fått,  og er forøyd med at programmet gjennomføres innenfor rammen av Helseinn, der offentlige og private aktører møtes, med ulike behov og løsninger.

Våren 2021 går vi i gang med en ny runde. Er det noe for dere? Helseinns søknadsakselerator retter seg mot Helseinns medlemsbedrifter og medlemmer som ønsker mer kunnskap om søknadsprosesser. 

Gjennom akseleratoren tilbyr vi blant annet:

  • Arbeid med konkret søknad gjennom programmet.
  • Råd for å etablere en metodikk for å arbeide med søknader
  • Trening i å presentere innovasjons- og utviklingsideer i det formatet utlysning og program krever
  • Trening i å bruke verktøy som gjør prosessen mer effektiv – og sjansen for å lykkes større  
  • Kunnskap for å sikre en god og konstruktiv prosess med hjelpeapparat  
  • Arbeid med egne ideer i et søknadsformat  

Vil du vite mer? Ta kontakt med rannveig@helseinn.no