Innolab Otta

Innolab er et fleksibelt rom hvor vi legger til rette for samarbeid, kreativ problemløsning, utvikling og testing av nye tjenester og teknologi innen helse og utdanning. 

Innolab er et samarbeid mellom kommunene Skjåk, Lom, Vågå, Sel, Dovre og Lesja, Helseinn, Innlandet fylkeskommune og Interkommunalt Politisk Råd for Nord-Gudbrandsdalen.

Innolab er lokalisert på Otta, ved Nord-Gudbrandsdal videregående skole, og samlokalisert med skolens Klimalab.

Romfasiliteter

  • Gruppebord og stoler med plass til inntil 30 personer
  • Whiteboard på hjul(1,2 x 5 m)
  • Diverse materiell (post-its, tusjer, lego og diverse kreativt materiell)
  • Kaffe og mat kan bestilles direkte fra kantina ved Nord-Gudbrandsdal videregående skole

Ønsker du å booke Innolab? Gå til bookingløsning her. 
Alle ansatte i kommunene i regionen, fylkeskommunen og Sykehuset Innlandet kan fritt benytte rommet. 

Trenger du hjelp til å komme i gang, eller har du spørsmål til hvordan du kan planlegge og gjennomføre en prosess eller møte i Innolab? Ta kontakt med prosjektleder Marita Aaheim (Marita.Aaheim@regionkontoret.no)

innolab_logo