Et spennende samhandlingsprosjekt på tvers av landegrenser har bidratt til å sette videoassistert beslutningsstøtte innen prehospitale tjenester på kartet. Prosjektet er nå avsluttet med brask og bram, og konklusjonen er klar – dette er bare starten!

Vil du lese mer om PreViS? Her kan du bli bedre kjent med prosjektet og partnere.

Lindholmen Science Park huset 28. september flere aktører innen prehospitale tjenester fra både Norge, Sverige og Danmark til  avslutningskonferansen for Interreg-prosjektet PreVis. Fellesnevneren var hvordan vi kan bruke video for å gi bedre beslutningsstøtte til helsepersonell, og kanskje viktigst av alt gi pasienten optimal behandling i akutte situasjoner. Eksempler på situasjoner kan være ved mistanke om slag, hjerteinfarkt eller smertelindring av barn.

Fra Danmark fikk vi høre om erfaringene knyttet til videostøtte hos innringer på alarmsentral, hvor de har forsket på bruk av dette opp mot HLR. Denne løsningen er nå delvis implementert i København, og gir AMK muligheten til å sende en videolink til innringers telefon slik at de kan se hva som foregår. Dette er en live video som benytter kameraene i innringers mobiletelefon. Spesielt har de brukt dette for å enten bekrefte eller avkrefte innringers mistanke om hjerteinfarkt, for å så ha muligheten til å veilede slik at HLR utføres korrekt.

Vil du lese mer om bruk av videosamtale hos AMK i Danmark? Trykk her.

Fra norsk side var Sykehuset Innlandet representert ved prosjektleder Jan Willassen, paramedic Tom Bakken, paramedic og opplæringsansvarlig Nils Halvor Gryting, anestesilege Lars Olav Fjose og innovasjonsrådgiver Peder Stokke.

F.v. Nils Halvor Gryting, Tom Bakken

I 2019 piloterte ambulansetjenesten i Sykehuset Innlandet bruk av mobilt hodekamera for å motta beslutningsstøtte fra legevakt eller spesialist ved sykehus. Løsningen er nå tatt i bruk flere steder i Innlandet, og nye bruksområder oppdages stadig etter som behovene melder seg.
I Søndre Land har de tatt i bruk hodekameraet ved sårstell i hjemmetjenesten! Her kan du lese mer.

Innovasjonsrådgiver Peder Stokke gir en demonstrasjon av hodekameraet. 

Videoløsningen består av et stemmestyrt og hodemontert videokamera, med avanserte funksjoner for toveis-kommunikasjon, som gjør at lege og ambulansepersonell sammen kan danne seg et bilde av situasjonen og tilstanden til pasienten. Dette er et spesielt nyttig verktøy for å sikre riktig behandling til rett tid. I tillegg er det med på å redusere unødvendig pasienttransporter, ettersom utrykningen er mulig å løse på stedet med bistand fra spesialister via videokommunikasjon.

I tillegg jobber sykehuset med å utvikle en fastmontert videoløsning i ambulansen som overfører bilder fra flere vinkler, inkludert vitale data fra medisinsk utstyr. Det er bygd en demoambulanse ut av en gammel modell, men to nye ambulanser bygges nå og skal piloteres fortløpende. Demoambulansen var med til Göteborg hvor man kunne se de spesialbygde løsningene. 

Les mer om videoassistert beslutningsstøtte via hodekamera her!

Vi fikk også høre erfaringer knyttet til implementeringen av teknologi fra flere av deltakerne. Fra Dalarna ble det påpekt at teknologien må være så enkel at de ansatte har tillit til den. Det må være enkelt å ta i bruk, og det må funke hver gang. Viktigheten av å se til andre, og ta i bruk eksisterende løsninger som allerede benyttes, ble også understreket. Slik kan man hindre byråkratiske oppstartsproblemer som i verste fall kan hindre hele implementeringen av ny teknologi. Norsk side av prosjektet har kommet langt, og hodekameraet er nå i god fart på vei ut i kommuner takket være engasjerte prosjektdeltakere.

PreVis  har vært et innovasjonsdrevet samarbeidsprosjekt mellom Helseinn, Sykehuset Innlandet og den svenske klyngen PICTA. Konferansen ved Lindholmen Science Park tok opp banebrytende eksempler og nye måter å jobbe på innen prehospitale tjenester. Vi gleder oss til å fortsette dette unike samarbeidet med våre gode svenske samarbeidspartnere.