Prosjektverksted

Har du en Idé til et innovasjonsprosjekt som kan gjøre offentlig sektor bedre, eller er du i gang med å utforme en søknad om et innovasjonsprosjekt? Da kan du ha nytte av å være med på prosjektverksted i regi av Forskningsrådet!

Sjekk ut forskningsrådets ordning Innovasjonsprosjekt i offentlig sektor og hold av 26. mars fra kl 9-12 da forskningsrådet arrangerer prosjektverksted for offentlig sektor i Innlandet.  Verkstedet gjennomføres digitalt og er et tilbud til offentlige aktører som vil lære mer om å strukturere forsknings- og innovasjonsprosjekter. Trykk her for å melde deg på. 

Visste du har forskningsrådet også har en strategi for innovasjon i offentlig sektor? Samt ulike ordninger for å finansiere innovasjonsprosjekter? «For å styrke innovasjonsevnen bør offentlige virksomheter koble seg tettere med forskningsmiljøer» er forskningsrådets budskap. Dette er vi enige i, og anbefaler både deltakelse på forskningsrådets prosjektveksted og vår egen søknadsakselerator for kobling til partnere og mulighet for skrivehjelp.  

Søknadsakseleratoren kjører i gang i april, mer info om datoer og gjennomføring kommer!