Kurs i søknadsskriving

Mange synes det å utvikle gode søknader er vanskelig, og terskelen for å nå opp i mange ordninger er høy. Mange synes også det er utfordrende å komme i kontakt med riktige samarbeidspartnere og få til en god prosess som del av søknadsarbeidet. Derfor har vi utviklet et nytt tilbud – Smart Søknad!

Smart søknad er en workshop-og verktøybasert metode for arbeid med søknader, og er spesielt utformet med tanke på utvikling av samarbeidsprosjekter, sier Rannveig Finsveen, fagleder FoUI i Helseinn og ansvarlig for Smart Søknad.   

På kurset 7. september, som er det første av i rekken av dagskurs Helseienn arrangerer utover høsten og våren 2024, fikk deltakerne lære om hvordan de utvikler en prosjektidé og jobber med utlysningstekster. De fikk også lære om hvordan man finner gode partnere med forankring i prosjektet, hvordan få til et godt prosjektdesign, samt hvordan beskrive effekter og gevinster fra prosjektet i en søknad.

Deltakerne fikk med andre ord en introduksjon til flere smarte verktøy de kan ta med seg videre og bruke i en søknadsprosess – fra idé til søknad. Det var god stemning rundt bordene – og vi fikk virkelig se Helseinn-faktoren i praksis ved at nye bekjentskaper ble til nye prosjektideer og samarbeid på tvers!  

Etter dagskurset kan de som ønsker det gå videre med Smart Søknad Prosess. Det er et tilbud til Helseinn-partnere som i gang med en søknad og ønsker hjelp i prosessen.